Greitasis pažintys uni zalcburgas. Ką veikti Miunchene

Štai Panevėžio apskrityje gyvena penkiais tūkstančiais, Šiaulių septyniais tūkstančiais, o Kauno net dešimt tūkstančių mažiau gyventojų nei m. Sklypų Nr. Kitoje aiksts pusje puikuojasi Miri Arabo medres, pastatyta m. Netrukus Stefano Zwei­ go name Zalcburge policija atliko kratą, ieškodama socialistų slepiamų ginklų. Pastaruosius dvejus metus tūkstančiui gyventojų teko daugiau negu 11 gimusiųjų ir beveik 14 mirusiųjų.

Eina nuo m. SL Redakcija nereika lau ja, kad spaus di na mų straipsnių mintys atitiktų jos nuomonę Kultūros barai yra Eurozine the net ma ga zine partneris. Krantinė tarnaitės laiptai per svetainės kambarį? Išgrynintas estetinis laikas ir kaligrafija. Apie kalnus, požemius ir pranašavimo dovaną. Mitinis ugnies ir kliūčių ruožas.

Jono gatvės galerijoje. Ilčiuko reprod. Skrydis atidedamas. Be to, didžioji Architektūros parko teritorijos sirenos internetu sms iki Zarasų gatvės yra Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais vietovėje AKP archeologinio kultūros paminklo teritorijoje.

Šis projektas jau įgyvendinamas planavimo stadija. Neįsigilinus nelengva suvokti, kad aptariamoji pasaulio paveldo vietovės dalis su jos aplinka apsaugos zonos teritorijos dalimi sudaro kultūrinį kraštovaizdį, susiformavusį ypač vertingoje gamtinėje ir istorinėje aplinkoje.

Rūmai buvo pastatyti baroko stiliumi. Jo interjero puošmena, paveikslų ir paveikslų kolekcija ant lubų stebina savo prabanga.

Kalbu apie Vilniaus rytinėje dalyje, dešinėje Neries slėnio pusėje, besidriekiančio Sapieginės erozinio kalvyno, apimančio Neries ir Vilnios upių paslėnius, dalį ir ilgiausio Lietuvoje Lyglaukių erozinio atragio gamtos paminklo tąsą, deja, jau paveiktą žmogaus veiklos antropogenizuotątodėl čia išlikę tik iš dalies greitasis pažintys uni zalcburgas aplinkos segmentai.

Paminklo vientisumą sudarkė jį atkertanti greito eismo Olandų gatvė, todėl ši tąsa neįtraukta į Lyglaukių geomorfologinį draustinį, esantį Pavilnių regioniniame parke. Beje, šis parkas buvo įsteigtas siekiant išsaugoti erozinių raguvynų ir Vilnios slėnio kraštovaizdį, kurio didžiausia vertybė ir yra Lietuvoje unikalūs ledynų tirpsmo vandenų išgraužti raguvynai kalvynuose. Beje, ši teritorija nacionalinės svarbos gyvūnų migracijos koridoriaus sudėtinė dalis.

Vilnios slėnis yra žaliojo kalvų žiedo, besidriekiančio aplink Vilniaus greitasis pažintys uni zalcburgas centrą, neatsiejamas segmentas, o kultūros paveldo dermė su gamtine aplinka yra viena iš tų vertybių, dėl kurių Senamiestis buvo įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą. Pati vietovė, kur planuojamas Architektūros parkas, jos kraštovaizdis, dalys ir elementai, kartu su kultūros paveldo kompleksais ir pavieniais objektais, turi etniniu, istoriniu, estetiniu ir moksliniu požiūriais ypač vertingų bruožų.

Vladas Drėma įžymiajame veikale Dingęs Vilnius rašė: Paplavų priemiestis yra vienas žaviausių ir tapybiškiausių Greitasis pažintys uni zalcburgas kampelių, toli nutolęs nuo senamiesčio į rytus palei Vilnelės vagą, išsidėstęs tarp Belmonto šilo stačių šlaitų iš vienos pusės ir Markučių ąžuolyno iš kitos.

Priemiestį su miestu jungia dvi lygiagrečios Subačiaus ir Paplavų gatvės. Paplavos tai pirmųjų Vilniaus pramonės įmonių lizdas, išsidėstęs abipus Vilnelės krantų.

Elito greitis pažintys Molėtai Lietuva

Srauni Vilnelės tėkmė suko įvairiausių malūnų ratus ir malė miltus, popierių, paraką. Čia gyveno šiuose malūnuose dirbę darbininkai, meistrai ir pameistriai. Paplavų užstatymo charakteris nuo 16 a. Nors šios Vilnios slėnio dalies ir jos greitasis pažintys uni zalcburgas istorinį kraštovaizdį sovietmečiu sužalojo grubūs gamybinių statinių kompleksai, tačiau yra išlikę daug esminių šio kraštovaizdžio segmentų, dalių ar elementų, tiesa, fizinė jų būklė labai skirtinga.

Todėl remtinos Vilniaus miesto sa- 2 K u l t ū r greitasis pažintys uni zalcburgas s b a r a i 5 vivaldybės pastangos sutvarkyti ir humanizuoti istoriškai vertingą, gamtiniu požiūriu itin išraiškingą Vilniaus senamiesčio ir jo aplinkos teritoriją, ribojamą Belmonto, Markučių kalvų ir Išganytojo kalno.

Skatintinas atvirumas, viešumas ir dialogo su bendruomene paieškos. Pagirtina, kad, įgyvendinant Architektūros parko programą, iš Vilnios slėnio urbanistiniu ir kraštovaizdžio požiūriais itin vertingos vietovės iškeliamos kenksmingos gamybos technologijos, šalinamos griozdiškos, sovietmečiu pastatytos gamyklos: Skaiteks, Vilijos trikotažo fabrikas, Vilniaus kailiai, Audėjas, betono gamykla Markučiai. Deklaruotas siekis taikyti ir kitus aplinkos apsaugos ir humanizavimo būdus, naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius metais parengti buvusių Misionierių sodų dalies, vadinamos Kūdrų parku, sutvarkymo projektiniai pasiūlymai.

Šiemet planuojama patvirtinti 35 ha rytinės Architektūros parko teritorijos dalies, esančios už Zarasų gatvės į rytus, plėtros koncepciją, kurioje numatyta pakeisti Audėjo ir Markučių betono gamyklos sklypų paskirtį, panaikinti griozdiškus sovietinių gamyklų tūrius ir t.

Vykdant šią didelių užmojų programą ypač svarbu atskleisti ir išryškinti nuostabaus istorinio kultūrinio kraštovaizdžio vertingąsias savybes, atkurti sužalotas jo dalis, sustabdyti irimo procesus.

Turi būti puoselėjama, atskleidžiama, o prireikus ir atkuriama, istorinė geomorfologinė slėnio struktūra su unikaliu hidrografiniu tinklu ežerėlių ar kūdrų, kanalų, užtvankų, malūnų ir tiltų sistemaurbanistinė visuma su istoriniu gatvių tinklu, užstatymu, apželdinimu, erdviniais ryšiais. Deja, tokio pobūdžio sprendinių nei rengiamose, nei jau parengtose Architektūros parko projekto dalyse beveik nėra. O ir tie, kurie deklaruojami, yra perdėm paviršutiniški.

Kažin ar atsitiktinai stokojama net elementaraus pua pažinčių vardas. Pavyzdžiui, metais parengtoje Teritorijos tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijoje nurodyta, kad Vilniaus senamiesčio istorinio centroPasaulio paveldo vietovės, plotas ha, nors Pasaulio paveldo ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos dokumentuose yra nustatytas ir nurodytas ha plotas.

O Bernardinų kapinės LKvienos garsiausių ir reikšmingiausių Europoje žr. Istorinis paveldas branginamas ir restauruojamas, m. Matyt, Albert Swieykowski. Paplaujos priemiestis ir Misionierių vienuolynas 2 dalis K u l t ū r o s b a greitasis pažintys uni zalcburgas a i 6 nesivarginta šios teritorijos net apžiūrėti, nes greitasis pažintys uni zalcburgas Bernardinų kapinių dalį Architektūros parko planuotojai mechaniškai nukirpo, taigi numatomoje pertvarkyti teritorijoje atsidūrė ir kai kurie kapai su antkapiniais paminklais ant kalvos, ir kapinių dalis, esanti šlaite ir pašlaitėje prie Vilnelės.

Kita vertus, pagirtina, kad žadama išsaugoti keturias slėnyje derančias, geros fizinės būklės, tradicinės architektūros medines vienaukštes prieškariu pastatytas sodybas su sklypais, esančias Aukštaičių gatvės gale gatvė Nr.

Kadangi Aukštaičių gatvė paversta privačiu uždaru kiemu su rakinamais metaliniais vartais, t. Joje kol kas dominuoja fragmentai, būdingi Vilniaus priemiesčių istoriniam užstatymui, tačiau šioje gat vėje planuojama ir tai su išlygomis išsaugoti tik tris istorinius pastatus. Ši Vilnios slėnio dalis kaip magnetas traukia stambiojo verslo grupes.

visatekstis dokumentas (pdf) - Klaipėdos universitetas

Prieš kelerius metus jau bandyta prastumti idėją, kad ši vaizdinga vietovė būtų užstatyta daugiaaukščiais pastatais, tačiau, pasipriešinus visuomenei, procesas buvo pristabdytas. Vis dėlto vienas 4 5 aukštų pastatas su požeminiais garažais Krivūlės gatvės pradžioje jau išdygo 1 2 aukštų sodybų pašonėje metais buvo parengta nuosekli ir palyginti profesionali Teritorijos tarp Maironio, Aukštaičių Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių istorinės urbanistinės raidos analizė autorė Aušrelė Racevičienė.

Kaip brandinamo Architektūros parko projekto sandas joje išanalizuota ir nedidelė istorinio Užupio priemiesčio dalis, esanti prie Polocko gatvės, kurioje nuo sovietmečio stūkso buvusio Vilijos fabriko pastatų kompleksas.

Nurodyta, kad dabartinis didelis Vilijos sklypas Užupyje nebūdingas šiai Vilniaus senamiesčio daliai. XVIII amžiuje toje vietoje buvo keturios siauros ir ilgos, iki Vilnelės besidriekiančios istorinės valdos posesijos su mediniais pažintys balta mergina kaip juodukas namais prie Polocko gatvės.

Man imponuoja nacionalinė britų ir buvusi SSRS Semaškos sveikatos apsaugos sistema, prisipažįsta sveikatos apsaugos ministras V. Lietuvos mokslo elitas 12 p.

Šalia buvusio Vilijos fabriko sklypo yra ir išskirtinės reikšmės Bernardinų kapinės. Greta jų, šiaurinėje pusėje Žvirgždyno gatvėdar išlikusi istorinė užstatymo struktūra su ją atitinkančiais autentiškais ar bent jau autentiškumo požymių dar nepraradusiais sodybiniais mediniais vieno aukšto nameliais.

Raidos analizės dalyje Paplaujos ir Tymo priemiesčiai pabrėžiama tai, ką privalėtų žinoti paveldosaugos institucijos, išduodančios projektines sąlygas, kiti valdininkai ir architektai, ketinantys čia ką nors projektuoti.

Iki XIX a. Racevičienė nurodė tris pagrindines kanalų atšakas malūnams aptarnauti, aprašė, kad žemame kairiajame upės krante buvo sukurta ištisa kanalų, užtvankų, tiltų, salų ir salelių sistema, atsiradusi 15 a. Istorinė urbanistinė Paplaujos ir Tymo priemesčių raida patvirtina, kad kanalų sistema buvo esminis funkcinis ir erdvinis, t.

Analizės autorė pateikė bendrą gamtinės ir istorinės kultūrinės aplinkos charakteristiką: Šiaurėje šią žemutinę Vilnios terasą įrėmino status dešinysis Vilnios upės krantas, o pietuose Belmonto, Markučių, Rasų bei Subačiaus priemiesčio kalvos.

Stefan - Zweig. .Vakarykstis - pasaulisLT | PDF

Sanguškų dvaro valdos žemėjančiomis terasomis leidosi žemyn, link Vilnios slėnio. Reikėtų pridurti, kad terasos ypač būdingos būtent renesansiniams parkams. Didelius tyvuliuojančio vandens plotus, aukštų šlaitų atodangas, malūnus, tiltus ir tiltelius matome XIX a. Skirtinguose šaltiniuose nurodoma, kad šios vaizdingos vietovės buvo pritaikytos ir miesto aukštuomenės poilsiui.

Deja, iki šiol nuosekliau nepasidomėta sudėtinga Vilnelės malūnų ir kitų hidrotechninių įrenginių sistema, kuri nuo Vilniaus pilių teritorijos, t. Pavadinimas Karališkasis kitur minimas kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio malūnas apibrėžia vienintelį galimą jo savininką karalių. Taigi šis malūnas negalėjo būti Bernardinų ordino nuosavybė ar stovėti jo žemėje. Apie K u l t ū r o s b a r a i malūnas ir didysis jo kanalas toje vietoje dabar yra vadinamojo Sereikiškių pagal Vladą Drėmą Šereikiškių, kurios buvo tik saloje, Dingęs Vilnius, psl.

tyler posey pažintys gyvena pažintys 33

Napaleonas Kitkauskas moksliniame leidinyje Vilniaus pilys m. Abu malūnai stovėjo palei Botanikos sodą prie Vilnios kilpos, kurią buvo palikusi jos kairioji šaka 52 psl. Žinomiausių malūnų grandinė Vilnele kylant aukštyn nuo Vilniaus pilių komplekso apytikriai yra: Karališkasis malūnas, esantis, kaip minėta, Vilniaus pilių ir Bernardinų sodų čia irgi buvo įrengta kanalų ir tvenkinių sistema, Dingęs Vilnius, psl. Aukščiau, Perkasos kanalo pradžioje, Pažinčių svetainė specialūs pasiūlymai rytinėje dalyje, dabartinės Zarasų gatvės pietiniame gale prie sankryžos su Paupio gatve, stovėjo dviejų aukštų mūrinis grafų Greitasis pažintys uni zalcburgas malūnas, atvaizduotas daugelyje XIX a.

Dar ryčiau ir aukštyn upe stovėjo itin tapybiškas Potockių malūnas metais jį irgi nutapė Kanutas Ruseckas, beje, metais gyvenęs Paplaujoje.

Ši malūnų ir apskritai hidrotechninių įrenginių su kanalais sistema ne vieną šimtmetį buvo reikšmingiausias tokio tipo darinys ar net kompleksas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Viduramžių Lietuvoje, o ir vėlesniais laikais, vandenys apskritai buvo panaudojami ir pritaikomi ypač išradingai. Lietuvai buvo būdingi didelių apimčių hidrotechniniai darbai, tačiau pertvarkymus sugebėta atlikti taip sumaniai pritaikant natūralias vandenų sistemos jų tinklo savybes ir ypatumus, kad šiandien net mokslininkai dažnokai suabejoja, ar tai natūrali, ar dirbtinė sistema.

Derėtų prisiminti ir kitą LDK sostinę Trakus. Tai buvo bene 5 8 vienintelė sostinė viduramžių Europoje, įsikūrusi ežeryno salose, sujungtose tiltais ežerų sąsmauka ir medinis pažintys patarimų iš 1938 msn į salas, t.

Vilnios upės ir jos kanalų suformuotos salos išskirtinis senovinio Vilniaus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinės, bruožas. Kitkauskas Vilniaus pilyse nurodo, kad pilių gynybiniam pajėgumui pakelti, kaip manoma, 13 a. Tai neabejotinai didžiausia ir reikšmingiausia sala, kurioje buvo Vilniaus pilių kompleksas LDK administracinis, politinis ir dvasinis centras ir kuri išnyko anksčiausiai, dar XVIII amžiuje žr.

Karolio Grunerto m. Tačiau kitos trys pagrindinės, t. Atlikusi istorinio Paplaujos priemiesčio ir jo apylinkių analizę, Racevičienė pateikė tokias esmines išvadas ir siūlymus: Aplink Aukštaičių gatvę išsidėsčiusioje teritorijoje urbanistinei raidai iki 19 a. Užstatymas savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nenutraukė vizualinių ryšių tarp aplinkinių rajonų Subačiaus gatvės kraštovaizdžio terasos, Kūdrų parko, Vilnelės upės ir Užupio rajono ir nesumenkino aplinkos gamtinių vertybių 4 ; paskutiniais 20 a.

Gamybinė-utilitarinė architektūra tiesiog disonuoja su išskirtines estetines savybes turinčia aplinka. Teritorija turi gerą vizualinį ryšį su dešiniajame Vilniaus krante esančiais objektais, Bernardinų kapinėmis, Užupiu, pietinėmis Senamiesčio vertikalaus pobūdžio architektūrinėmis dominantėmis, Belmonto žaliaisiais masyvais 7 ; atsižvelgiant į tai, kad analizuojama vietovė yra Vilniaus senamiesčio kultūros Józef Czechowicz.

Karališkasis vandens malūnas kairėje Botanikos dabar Barboros Radvilaitės gatvėje. Apie K u l t ū r o s b a r a i 9 paminklo teritorijoje, o taip pat į ją supančią aplinką, čia būtų prasminga pratęsti istorinę urbanistinę tradiciją su užstatymo tankiu, silueto charakteriu bei vidaus greitasis pažintys uni zalcburgas parametrais, mišriu morfologiniu tipu.

patvirtinta pažinčių svetainė pažintys eksi morkų

Siekiant didesnės darnos su vizualine apsuptimi, reikėtų panaudoti išlikusios istorinės medžiagos elementus 8. Įgyvendinant Architektūros parko projektą, planuojama didelės apimties plėtra ir pokyčiai.

Prioritetas teikiamas naujiems statiniams ir jų kompleksams, neatsižvelgiant į šios vietovės istorinę, urbanistinę, hidrotechninę, architektūrinę, istorinio apželdinimo, archeologinę vertę, ignoruojant itin estetiško, istoriškai susiformavusio kultūrinio kraštovaizdžio vertingąsias savybes. Be to, teritorija tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių plotas 22,77 ha yra suskaidyta rengiami, derinami ir tvirtinami atskiri detalieji jos dalių planai, iš kurių du jau yra patvirtinti žr m.

Teritorijos raidos koncepcijos nuorodas T8 ir T9. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme m.

KULTŪROS BARAI. 4 p.:

Tačiau istoriškai susiformavusio Vilnios slėnio kraštovaizdžio ir jo raidos tyrimai iki šiol neatlikti, nenustatytos geomorfologinės ir erdvinės sandaros sudėtinės dalys, vertingosios savybės. Nėra istorinių vandenų, o ir buvusios hidrotechninės sistemos, tyrimų.

Šioje taikos salelėje jie bandė priešintis pavojingai Europos proto karštinei - išsiliejusi juoda nacionalizmo banga, rodės, nušluos visa, ką per ilgus šimtmečius šiame žemyne išaugino sienų nežinanti kuriančioji dvasia. Šis atsiliepė laiko dvasią pertei­ kiančia esė Babelio bokštas. Naujasis Babelio bokštas, didysis Europos dvasinės vienybės pamin­ klas, griūva, jo statytojai išsilakstė. Dar tebestovi dantytos sienos, nematomi tašyto akmens luitai dar tebestūkso virš sumišusio pa­ saulio, bet be bendrų pastangų, kurios visa laiko, tęsia, jis nugrims užmarštin. Kaip ir anas bokštas mito dienomis.

Beveik nesidomima, kokia buvo šios vaizdingo reljefo istorinės vietovės apželdinimo sistema želdynaiįskaitant ir nuo jos neatsiejamą Misionierių šaltinių sistemos dalį ir t.

Jau parengtoje ir dar rengiamoje Architektūros parko planavimo medžiagoje nesivadovaujama jau atliktos urbanistinės raidos analizės išvadomis. Projektuotojai nelaiko prioritetu nei istorinio kraštovaizdžio apsaugos, nei tvarkybos: jie drastiškai keičia istorinį gatvių tinklą, geomorfologinės ir erdvinės struktūros pobūdį, architektūrinių elementų santykį su gamtine aplinka, sutrauko abiejų Vilnios slėnio šlaitų ir upės vizualinius ryšius architektūrinė kalva formuojama slėnyje!

K greitasis pažintys uni zalcburgas l t ū r o s b a r a i metais SĮ Vilniaus planas parengta ir Vilniaus miesto savivaldybės patvirtinta Teritorijos tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcija paveldosaugos požiūriu irgi yra ydinga, neatitinka urbanistinės raidos analizės tyrimų išvadų ir siūlymų, bendrųjų paveldosaugos reikalavimų, joje ignoruojama vientisa istorinių vandenų su hidrotechniniais įrenginiais sistema, istorinių šlaitų apsauga.

Pavyzdžiui, šlaite su Vilniaus miesto gynybine siena priešais viešbutį Barbacan Palace numatyta statyti daugiaaukščius požeminius garažus ir šios statybos jau palaimintos. Iš esmės keičiamas istorinio gatvių tinklo pobūdis istorinė Perkasos Kopanicos kanalo ir saloje greta jo buvusios dabar Greitasis pažintys uni zalcburgas gatvės trasa.

visatekstis dokumentas (pdf) - Klaipėdos universitetas

Sklypų Nr. Akivaizdu, kad pastatų aukštis, užstatymo intensyvumas ir net planuojama urbanistinė struktūra neleistinai pažeidžia galiojančių paveldosaugos teisės aktų reikalavimus. Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento m. Be to, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į patvirtinto Kultūros paveldo objekto Kultūros paminklo U1P Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo reglamento 11 punkte nustatyta, kad nauji pastatai bei statiniai statomi šiais atvejais 9 : kai siekiama atkurti sunaikintą istorinę planinę ir erdvinę struktūrą 9.

Nepaisant to, užstatymą siekiama kuo labiau sutankinti, kaip tai jau padaryta Gedimino prospekte.

1 Tomas A [w9or0rjn7]

Čia jis bus bent kelis kartus tankesnis ir intensyvesnis nei yra Vilniaus pilių valstybinio rezervato teritorijoje. Vargu ar kas nors išdrįstų 4 6 ar pažintys paris internete 7 8 aukštų daugiabučius gyvenamuosius ar komercinius pastatus vadinti miesto vilomis Priimant sprendimus ir planuojant, nepaisoma nei Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencijos, kurią Lietuva ratifikavo m. Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairėse m.

Valstybės narės turi garantuoti, kad šios priemonės bus sėkmingai ir iki galo įgyvendintos 98 paragrafas. Lietuvos Respublika, atsižvelgdama į Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairių 96 paragrafą, privalo garantuoti, kad Pasaulio kultūros paveldo Vilniaus istorinio centro išskirtinė visuotinė vertė, vientisumo ir autentiškumo požymiai išliktų nepakitę ar pagerėtų, įskaitant ir itin vertingą Vilnios upės slėnio istorinį kraštovaizdį.

pažintys jūsų vidurio 20s pažinčių svetainė atsiliepimai nl

Kultūros ir Aplinkos ministerijos turėtų informuoti Pasaulio paveldo komitetą apie projektą Architektūros parkas, t. Turėtų būti išanalizuoti pirmasis ir antrasis šio projekto etapai tiek m. Turi būti pateiktos kvalifikuotos išvados ir pasiūlymai dėl daugiau kaip 58 ha teritorijos tvarkybos ir atgaivinimo galimybių. Tokios reikšmingos ir vertingos vietovės su istoriškai susiformavusiu kultūriniu kraštovaizdžiu tvarkymo, atgaivinimo ir plėtros planavimą derėjo pradėti nuo specialiųjų planų rengimo.

Pirmiausia būtina parengti istorinio Vilnios slėnio nuo žiočių iki Pavilnių regioninio parko, įskaitant ir daugiau kaip 58 ha Architektūros parko teritoriją su jos vizualine aplinka du specialiuosius lokalinio vietovės lygmens planus. Tai turėtų būti Kraštovaizdžio tvarkymo planas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame ir yra nustatoma kraštovaizdžio kūrimo, tvarkymo, naudojimo ir apsaugos koncepcija, jos įgyvendinimo priemonės ir reikalavimai.

Tam įpareigoja aplinkos ministro įsakymu Nr. D patvirtintos Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklės.