Girl meets world yra riley ir lucas pažintys

Dar blogiau. Renkantis menininką, svarbu, kad jo kūrinių būtų vieno ar dviejų muziejų parodose, kolekcijose. Rodydamas praktinės psichologijos veikimą, Tony liepia mums susirasti partnerį ir pasisveikinti, tarsi jaučiantis menkesniems ar bijant visuomeninio atstūmimo. Jos stropumas, aistra gilintis, troškimas analizuoti svarbias temas duoda gausių vaisių. Keliems iš jų pavyko pakilti į orą, tačiau daugu- mai — ne.

Tylą turėtų perskaityti kuo daugiau žmonių. Ši knyga parašyta talentingai, ji gili, kupina jausmo ir gilių įžvalgų. Tyla ne tik sugrąžina balsą, bet ir parodo kelią, kaip grįžti prie savęs visiems tiems, kas didžiąją savo gyvenimo dalį pragyvenome įsitikinę, jog mūsų bendravimo su pasauliu būdas ydingas, kad jį būtina ištaisyti.

Tyla yra ta knyga: ją ir skaityti įdomu, ir drauge ji remiasi pačiais naujausiais mokslo duomenimis. Verslui jos implikacijos ypač vertingos: Tyloje patariama, kaip introvertai galėtų išmokti sakyti savo tikslui palenkiančias, įtikinamas kalbas, išvengti išsekimo, pasirinkti tinkamus sau vaidmenis.

Ši žavus, grakščiai parašytas, išsamiu tiriamuoju darbu paremtas tekstas rodo tikrą autorės meistrystę. Cain nuosekliai prikausto skaitytojo dėmesį aprašydama konkrečių žmonių istorijas Jos stropumas, aistra gilintis, troškimas analizuoti svarbias temas duoda gausių vaisių.

Manau, kad tai supras ir daugelis introvertų, kurie, nė patys šito nežinodami, šios knygos laukė visą gyvenimą. Visuomenei reikia introvertų, tad šios svarbios knygos atskleidžiamos įžvalgos gali būti naudingos kiekvienam. Cain parodo, kad, nepaisant visų savo dorybių, amerikietiškasis ekstraverto idealas tikrai suvartoja per daug deguonies.

Pačiai S. Cain, regis, labiausiai tinka apie tai kalbėti — patraukliai ir blaiviai ji pati mums parodo, kaip reikia netradiciškai mąstyti.

Remdamasi reikšmingais tyrinėjimais ir tikrų asmenų pavyzdžiais, ji gerokai pagilina mūsų introvertiškos patirties sampratas. Gamta, auklėjimas ir orchidėjos hipotezė 5 skyrius. Kuo skiriasi introvertų ir ekstravertų mąstysena ir dopamino apdorojimas?

Trečia dalis.

atitiktų priėmimo sinonimus

Aš linkęs manyti, kad šiai planetai reikia sportininkų, filosofų, sekso simbolių, tapytojų ir mokslininkų; kad jai reikia geraširdžių, akmenširdžių, kietaširdžių ir minkštaširdžių. Jai reikia tų, kas paskirtų gyvenimą nagrinėti, kiek lašelių vandens kokiomis aplinkybėmis išskiria šunų seilių liaukos; jai reikia tų, kas įamžintų trumpalaikį vyšnių žydėjimo grožį keturiolikos skiemenų posme ar per dvidešimt penkis puslapius aprašytų tamsoje lovoje gulinčio mažylio jausmus, laukiant ateinančios nakčiai jį pabučiuoti mamos Tačiau, jei asmenybė turi kokių ypatingų galių, reiškia, kad į jas buvo nukreipta kitoms sritims reikalinga energija.

Joje aptariamomis temomis kalbėjausi ir susirašinėjau su šimtais, gal net tūkstančiais žmonių, perskaičiau ne mažiau knygų, mokslinių darbų, žurnalų straipsnių, pokalbių svetainių diskusijų bei tinklaraščių įrašų. Vienus knygoje paminėjau, o kiti įkvėpė kiekvieną mano parašytą sakinį. Tyla atsirėmė į daugybę pečių, ypač mokslininkų ir tyrėjų, iš kurių darbų tiek daug sužinojau ir aš pati.

Tobulame pasaulyje būčiau išvardijusi visų jų pavardes, — visų tų, kurių žodžius citavau, kurie mokė, su kuriais šnekėjausi.

  • Michaelas Jacobsas pažadėjo gerbėjams, kad jis atskleis savo planus dėl 4 sezono, jei pasirodymas nebus paimtas - ir ketvirtadienį jis pasirodė esąs savo žodžio žmogus.
  • Pakeliui su klasika
  • 2pm aš tavo vyras nevedęs
  • softimus.lt - softimus.lt
  • Pažintys jūsų 30s kaip moteris
  • Iš šio centro, stovin- čio siauros Santa Monikos kalnų keteros viršūnėje, beveik viso- mis kryptimis atsiveria įspūdingi vaizdai, išskyrus apačioje besi- driekiantį greitkelį, kuris kilometrų kilometrus užkimštas auto- mobilių.

Tačiau baimindamasi, kad knyga netaptų sunkiai skaitoma, kai kuriuos vardus paminėjau tik pastabose ar padėkoje. Dėl tos pačios priežasties kai kur citatose nenurodžiau praleidimo ženklų ar skliaustelių, tik stengiausi, kad įterpti ar praleisti žodžiai neiškreiptų kalbėtojo ar rašytojo minties. Jei šias mintis kas norėtų pateikti raštu iš originalo, visą tekstą ras pagal paaiškinimuose pateiktas citatas.

Kai kurių žmonių, apie kuriuos pasakoju ir miniu istorijose iš savo advokatės ir konsultantės darbo, vardus bei atpažinimo detales pakeičiau. Norėdama apsaugoti Charleso di Cagno viešo kalbėjimo seminaro dalyvių slaptumą, — mat dalyvavę seminare neketino būti paminėti knygoje, — pasakojimą apie pirmąjį susitikimo vakarą sukūriau remdamasi keliomis sesijomis.

Panašiai ir istorija apie Gregą bei Emily paremta pokalbiais su kitomis panašiomis poromis. Tiek, kiek prisiminiau, visas kitas istorijas taip pat papasakojau, kaip jos vyko arba kaip jas man išdėstė.

Netikrinau tų žmonių istorijų, apie kurias jie man patys pranešė, tačiau įtraukiau tik tuos pasakojimus, kurių tikrumu pati patikėjau. Ankstyvas vakaras. Į stotelę atvažiuoja miesto autobusas, įlipa tvarkingai apsirengusi, turinti kiek daugiau nei keturiasdešimt metų moteris. Ji laikosi tiesiai, nors visą dieną praleido palinkusi prie lyginimo lentos niauriame Montgomerio Fero universalinės parduotuvės siuvyklos pusrūsyje. Kojos sutinusios, pečius maudžia. Atsisėda spalvotiesiems skirtos autobuso dalies pirmoje eilėje, tyliai stebi, kaip į autobusą priplūsta gausybė keleivių.

Kol vairuotojas mosteli jai užleisti vietą baltajam keleiviui. Moteris teištaria žodį, įžiebusį vieną svarbiausių XX a. Vairuotojas pagrasina pakviesiąs policiją. Atvyksta policininkas. Klausia Rosą, kodėl neužleidusi vietos. Tą popietę, kai buvo svarstoma Rosos byla ir ji nuteista už chuliganizmą, Holto gatvės baptistų bažnyčioje, skurdžiausioje miesto dalyje, Montgomerio pagerinimo asociacija surengia mitingą Rosai Parks palaikyti.

Pritarti narsiam, vienos moters įvykdytam poelgiui susirenka penketas tūkstančių. Jie spraudžiasi bažnyčion, kol ima netilpti į klauptus. Visi kiti kantriai laukia lauke, klauso per garsiakalbius.

Į minią kreipiasi pastorius Martinas Liutheris Kingas jaunesnysis. Ji stovi tyli, tačiau minią kaitina vien jos vaizdas. Asociacija paskelbia viso Montgomerio miesto autobusų boikotą, truksiantį dieną. Žmonės mylių mylias pėsčiomis keliauja į darbą. Nepažįstami žmonės važiuoja drauge. Amerikos istorija pasuka nauja vaga. Visuomet vaizdavausi Rosą Parks įspūdinga moterimi, smarkia ir narsia, na, iš tų, kurios drąsiai atsilaikytų prieš autobusą rūsčiai žvelgiančių keleivių.

Galų gale, Walt Disney sukūrė animacinius filmus vien tik vaikų pramogoms. Tai nėra neįprasta, kad meilė ir romantika pradeda žydėti, ypač tarp dviejų bendrų žvaigždžių, kurie priešais kamerą žaidžia meilės interesus.

Tačiau po jos mirties m. Šiais apibūdinimais it netiesiogiai buvo klausiama: ką gi tad reiškia būti tyliam ir turėti stiprybės?

Kaip įmanoma būti droviam ir drąsiam?

Berniuko, kuris atitinka pasaulio veikėjus, sąrašas

Atrodo, kad Rosa Parks ir pati suvokė šį paradoksą, pavadindama savo autobiografinę knygą Tyli jėga. Ar šis pavadinimas nepriverčia suabejoti įprastomis prielaidomis? Tačiau kodėl tylus negalėtų būti stiprus?

Ir koks dar tas tylusis galėtų būti — kokį esant jį netikime? Asmenybė mūsų gyvenimą lemia ne mažiau nei lytis ar rasė. Mūsų vieta šioje tiesėje lemia, kaip renkamės draugus ir partnerius, kaip palaikome pokalbį, sutaikome skirtumus, kaip parodome meilę. Tai lemia, kokią pasirinksime karjerą, ar mums seksis, ar ne.

Pagal tai, kokio tipo yra mūsų asmenybė, veikia ir mūsų smegenų nerviniai keliai, neuromediatoriai, tai atsispindi ir tolimiausiuose mūsų nervų sistemos kampeliuose. Šiandien asmenybės psichologijoje introversija ir ekstraversija yra dvi išsamiausiai išnagrinėtos temos, keliančios šimtų mokslininkų susidomėjimą. Tyrėjai, dirbantys su naujausiomis technologijomis, padarė nuostabių atradimų, tačiau jie neprieštarauja senai, jau išsamiai aprašytai tradicijai. Apie abu asmenybės tipus skaitome jau Biblijoje ir senovės graikų bei romėnų gydytojų raštuose.

Kaip ir be kitų vienas kitą papildančių porų, — vyriškumo ir moteriškumo, Rytų ir Vakarų, liberalų ir konservatorių, — žmonija, neturėdama šių dviejų asmenybės tipų, būtų neatpažįstama ir gerokai mažesnė. Įsivaizduokime Rosos Parks ir Martino Liutherio Kingo jaunesniojo partnerystę: grėsmingas oratorius, atsisakantis užleisti vietą segreguotame autobuse, nepasiektų to paties poveikio kaip kukli moteris, kuri, jei ne ribinė situacija, mieliau laikytųsi tyliai. O Rosai Parks pristigtų to minią žavinčio patoso, jei atsistojusi bandytų paskelbti apie savo svajonę.

Visi kalba, kad aš tave myliu

Kingui padedant, to jai daryti neprireikė. Tačiau šiandien asmenybių stilių įvairovei vietos likę stulbinamai mažai. Mums tvirtinama, kad būti puikiam žmogui reiškia būti drąsiam, būti laimingam reiškia būti visuomeniškam.

Matome save kaip ekstravertų tautą, o tai reiškia, kad iš tiesų seniai nesuvokiame, kas esame iš tiesų. Pagal tai, kurį mokslinį darbą pasklaidysi, nuo trečdalio iki pusės amerikiečių, kitaip sakant, vienas ar du iš trijų jūsų pažįstamų žmonių, yra introvertai.

Turint galvoje, kad Jungtinės Amerikos Valstijos ekstravertiškiausia pasaulyje šalis, kitose pasaulio vietose šie skaičiai tikrai turėtų būti ne mažesni. Jei jūs pats ne introvertas, be abejonių, tuomet introvertą auginate, jam vadovaujate, esate su juo susituokęs arba jo pora.

Paminklas Emmai Goldman Nemuno ir Neries santaka. Karolinos Freino nuotrauka Mieli žurnalo dailė skaitytojai, Lietuvoje nesibaigiant diskusijoms apie paminklus, naujus architektūrinius akibrokštus, miesto erdvių pertvarkymus, žurnalas Dailė nelieka nuošalyje ir įsijungia į šį aktualų diskursą. Todėl šiame numeryje toliau plėtosime šiemet pradėtą temą apie meną viešoje erdvėje jūsų laukia įdomus pokalbis su menininkais Nomeda ir Gediminu Urbonais.

Jei ši statistika stebina, taip yra tikriausiai dėl to, kad daugelis žmonių dedasi esantys ekstravertais. Užsislėpę introvertai prasprunka nepastebėti žaidimų aikštelėje, prie vidurinės mokyklos rakinamų spintelių, korporacinės Amerikos koridoriuose. Kai kam pavyksta net apgaudinėti save tol, kol koks nors gyvenimo įvykis — žmogų neribotam laikui paleidžia iš darbo, ištuštėja namai, jis paveldi turto, todėl gali imtis veikti ką nori, — pastūmėja kritiškai įvertinti tikrą savo paties prigimtį.

Tereikia šios knygos nagrinėjama tema pakalbinti draugus ir pažįstamus, kad išvystume, jog žmonės, kurių niekad neįtartume esant introvertais, tokiais save laiko. Bet nekeista, kad tiek daug introvertų slepia šį faktą net nuo pačių savęs. Archetipinis ekstravertas rinksis veiksmą, o ne kontempliaciją, riziką, o ne atsargumą, tikrumą, o ne abejonę. Jis mėgsta greitai apsispręsti, net rizikuodamas suklysti. Ekstravertas puikiai dirba su komanda, bendrauja su grupe. Aišku, technologiniais talentais apdovanotiems vienišiams, kurie garažuose įkuria bendroves, leidžiame turėti kokią nori asmenybę, tačiau jie veikiau išimtys nei taisyklė, ir mūsų tolerancijos užtenka daugių daugiausia tiems, kurie pasakiškai praturtėja arba žada praturtėti.

iMDb topai

Introversija, sykiu su jai giminiškais jautrumu, rimtumu ir drovumu, šiais laikais laikoma antrarūšės asmenybės bruožu, kažkokia pusiaukele tarp nusivylimo ir patologijos. Ekstraversija yra neapsakomai patrauklus asmenybės stilius, tačiau mes pavertėme jį despotišku standartu, kuriam paklusti daugelis jaučiamės privalą. Ekstraverto idealas aprašytas daugelyje mokslinių darbų, nors šie tyrimai niekada nebuvo susisteminti vienu pavadinimu.

Pavyzdžiui, šnekūs žmonės vertinami kaip protingesni, geresnės išvaizdos, įdomesni, labiau pageidaujami kaip draugai. Svarbu ne tik kiek kalbama, bet ir kaip greitai — greitai kalbantys žmonės laikomi kompetentingesniais, jie labiau mėgstami, palyginti su kalbančiais lėčiau.

Ta pati dinamika taikoma ir grupėms, tyrimais įrodyta, kad daugiažodžiautojai laikomi protingesniais už santūresnius, nors tauškėjimo dovana su geromis idėjomis visiškai nesusijusi.

Tai džiaugsmas vaikams, tėveliams, močiutėms ir diedukams bei tikrai yra geros nuotaikos užtaisas visai dienai. Pingvinai Kovalskis, Škiperis, Riko ir Eilinis yra keturi ypač slapti šnipai vykdantys visokio plauko užduotis. Aišku kaip ir visuose filmuose, gerieji negali egzistuoti be blogio, tad šauniųjų pingvinų kelyje pasitaiko toks piktas bordinis aštuonkojis bandantis pagrobti ir sunaikinti visus viso pasaulio zoologijų sodo pingvinus. Taip jis elgiasi ne be reikalo, o tik tam, kad susigrąžintų savo didžią ir išgaravusią šlovę, kurią patyrė dar tada kai nebuvo į zoologijos sodą atgabenti nuostabieji ir visų mylimi pingvinai.

Deja, taip neapgalvotai verždamiesi tapti tuo idealiu ekstravertu, darome didžiulę klaidą. Nemažai didžiausių mūsų idėjų, meno kūrinių, išradimų — ir evoliucijos teorija, ir Van Gogho saulėgrąžos, ir asmeniniai kompiuteriai, atsirado tylių ir intelektualių žmonių, mokančių įsiklausyti į savo vidinį pasaulį ir iškelti jame glūdinčius turtus, pastangomis.

Be introvertų pasaulyje nebūtų: traukos jėgos teorijos; reliatyvumo teorijos; W. Tačiau, kaip ne kartą aptariama knygoje Tyla: introvertų galia pasaulyje, kuris nesiliauja kalbėjęs, daugelio svarbių šiuolaikinio gyvenimo institucijų struktūra pritaikyta mėgstantiems dirbti grupėje, vertinantiems smarkų stimuliavimą asmenims.

Dar vaikystėje mūsų suolai klasėje vis dažniau sustumiami grupelėmis, kad grupės mokymas būtų paveikesnis, o tyrimai rodo, jog dauguma mokytojų įsitikinę, kad idealus mokinys — ekstravertas. Net vaikas mokslinčius Sidas, PBS televizijos pavyzdinis ikimokyklinukų herojus, kiekvieną dieną mokykloje pradeda šokiu, kurį sušoka sykiu su savo bičiuliais. Tam, kad koptume karjeros laiptais, iš mūsų tikimasi, jog be jokio drovumo gebėsime dar ir sėkmingai save jais stumtelėti. Juk finansavimą tyrimams gauna tie mokslininkai, kurių asmenybėms dažnai būdingas ypatingas, net perdėtas pasitikėjimas savimi.

Galerijų atidarymuose krinta į akis reikšmingas pozas nutaisę menininkai, — tai jų menas puikuojasi ant šiuolaikinių muziejų sienų. Autoriai, kurių knygos išleidžiamos, — kadaise turėjo teisę būti atsiskyrėliais, — dabar publicistų stropiai patikrinami, ar tiks pokalbių laidoms.

pažinčių svetainė agra

Neskaitytumėte nė šios knygos, jei nebūčiau įtikinusi leidėją, jog sugebu dėtis ekstraverte tiek, kad ją išreklamuočiau. Jei esate introvertas, žinote, kokio gilaus dvasinio skausmo gali suteikti tyliajam priešiškas nusiteikimas. Gal dar vaikystėje teko nugirsti, kaip tėvai atsiprašinėja dėl jūsų drovumo.

Norėčiau apčiuopti ir tą menką likusią abejonę ir jos nusikratyti. O gal mėgstate restorane valgyti vienas ir jūsų nė kiek netrikdo užuojautos pilni prie kitų stalelių besibūriuojančiųjų žvilgsniai?

Nes, žinoma, kad šiuos žmones dar galima pavadinti ir kitaip: mąstytojais. Man tiesiogiai teko patirti, kaip introvertams sunku kritiškai įvertinti tikruosius savo talentus ir kokios jie įgyja galios pagaliau tai padarę.

akmens pažintys emma istorija

Daugiau kaip dešimtį metų mokiau derybų įgūdžių įvairiausių socialinių sluoksnių žmones — korporacijų advokatus ir koledžo studentus, ribotos rizikos fondų valdytojus bei sutuoktinių poras. Mano pirmoji klientė buvo jauna moteris, vardu Laura.

Volstrito advokatė, bet tyki ir svajinga, ji bijojo atsidurti dėmesio centre ir nemėgo agresyvumo.

Kažkaip jai pavyko ištverti Harvardo teisės mokyklos kankinimus — mat paskaitos ten vyksta didžiulėse, gladiatorių amfiteatrą primenančiose auditorijose.

Kartą taip susinervino, kad pakeliui į paskaitą sublogavo.

15 „Cutest Real-Life Disney Couples“

Dabar patekusi į tikrą pasaulį, abejojo, ar galės atstovauti klientams taip įtaigiai, kaip šie tikėtųsi. Pradėjusi dirbti pirmus trejetą metų Laura tebuvo jaunesnioji advokatė, tad savo nuogąstavimų patikrinti negalėjo. Tačiau kartą jos bendradarbė vyresnioji advokatė išvyko atostogų, palikusi Laurą atsakingą už svarbias derybas. Klientė buvo Pietų Amerikos gamybinė bendrovė, jau beveik pasiryžusi atsisakyti siūlomos paskolos, tačiau dar besivilianti iš naujo susiderėti dėl sąlygų.

Kitoje derybų stalo pusėje sėdėjo bankininkų sindikatas, paskolos su visa jai iškilusia grėsme savininkai. Laura būtų mielai pasislėpusi po tuo stalu, tačiau jau buvo įpratusi tokias pagundas įveikti. Ryžtingai, nors ir susinervinusi, atsisėdo į savo vietą centre, klientai įsitaisė iš šonų: generalinis patarėjas iš vienos pusės, vyriausioji finansininkė — iš kitos.

Tai buvo mėgstamiausi Lauros klientai, malonūs ir negarsiai kalbantys, tokie skirtingi nuo tų visatos viešpačiais besijaučiančių tipų, kokiems paprastai jos firma atstovaudavo. Laurai buvo tekę lydėti generalinį patarėją į Yankees rungtynes, o finansininkę — pirkti rankinę seseriai. Kaip tik toks bendravimas Laurai labiausiai ir girl meets world yra riley ir lucas pažintys, bet dabar tie jaukūs pasivaikščiojimai atrodė vykę prieš šviesmečius.

Per stalą nuo jų sėdėjo devyni suirzę bankininkai, vilkintys nepriekaištingais kostiumais ir avintys brangiais batais, su savo advokate — išsišovusių žandikaulių, entuziastingai tarškančia moteriške.

Tikrai ne iš tų, kurie savimi abejoja, ši dama leidosi rėžti įspūdingą kalbą apie tai, kaip Lauros klientams bus stačiai pasisekę, jei jie sutiks su bankininkų sąlygomis. Tai, pabrėžė ji, be galo kilniaširdiškas pasiūlymas. Tiesiog sėdėjo girl meets world yra riley ir lucas pažintys, o visų akys buvo įsmeigtos į ją. Įsitaisę ant kėdžių klientai neramiai krustelėjo. Jos mintys sruveno įprasta vaga. Aš tikrai per daug tyki tokiai veiklai, per daug kukli, per daug intelektuali.

Ji įsivaizdavo ir asmenybę, kur kas labiau tinkamą šiai padėčiai gelbėti: drąsi, sklandžiai kalba, prireikus nepabijos trinktelėti į stalą. Tereikia pragyventi šiandien, pažadėjo sau Laura, o rytoj susiras kitą darbą. Tada prisiminė, ką buvau ne sykį jai kartojusi; ji introvertė ir todėl apdovanota unikaliomis galiomis derėtis; gal jos ir ne taip krinta į akis, tačiau dėl to ji nėra lengviau įveikiama. Ji šioms deryboms tikriausiai geriau pasirengusi už visus kitus.

Kalba tyliai, bet tvirtai. Retai šneka nepagalvojusi. Būdama švelnaus būdo, gali laikytis kietai, net agresyviai ir drauge nepasirodyti besielgianti neapgalvotai ar neprotingai. Ji paprastai užduoda daugybę klausimų ir iš tiesų girdi atsakymus, o tai, neatsižvelgiant į derybininko asmenybę, svarbu, norint išsikovoti tvirtą poziciją. Tad galų gale Laura ėmė derėtis taip, kaip geriausiai sugebėjo. Kuo pagrįsti jūsų skaičiai? Iš pradžių jos klausimai skambėjo nedrąsiai. Bet paskui įsidrąsino, ėmė klausinėti vis įtaigiau, paaiškėjo, kad ji puikiai pasirengusi ir žinodama faktus neketina nusileisti.

Tačiau liko ištikima savo stiliui, nepakėlė balso, laikėsi vis taip pat mandagiai. Kaskart, kai bankininkai pasiūlydavo ką, kas atrodė nepajudinama, Laura stengėsi dalykiškai tai apsvarstyti. O jei pažvelgtume kitu aspektu? Pagaliau nuo paprastų jos klausimų nuotaika kambaryje pasikeitė, visai taip, kaip ir tvirtinama vadovėliuose derybų temomis. Bankininkai liovėsi gražbyliauti, dėtis visagaliais, o kaip tik tokį elgesį atremti Laura jautėsi beviltiškai netinkama. Dabar prasidėjo dalykiškas pokalbis.

Diskusijos tęsėsi, tačiau susitarti vis dar nepavyko. Vienas iš bankininkų įsiuto, sviedė popierius ir išlėkė iš kambario. Laura į tokį emocijų proveržį nekreipė jokio dėmesio, visų pirma dėl to, kad nežinojo, ką reikėtų daryti.

Pagaliau abi šalys susitarė dėl sandėrio. Bankininkai išvyko, Lauros mėgstami klientai išvažiavo į oro uostą, o ji grįžusi namo susirangė ant sofos su knyga rankose, stengdamasi pamiršti dienos įtampą. Tačiau kitą rytą pagrindinė bankininkų advokatė, — ta pati energinga moteris išsišovusiais žandikauliais, — paskambino siūlydama jai darbą. Po dienos Laurai paskambino pagrindinis bankininkas ir pasiteiravo, ar jos firma nenorėtų ateityje atstovauti jo bendrovei. Taigi tvirtai laikydamasi savo taktikos elgtis ramiai ir maloniai, Laura laimėjo užsakymų savo firmai ir pati gavo naujo darbo pasiūlymą.

Tad kelti balso ir trankyti į stalą netgi neprireikė. Šiandien Laura supranta, kad introversija — esminė jos dalis, ji priėmusi refleksyvią savo prigimtį. Už tai, kad tyli ir kukli, pati sau priekaištauja vis rečiau. Laura žino, kad prireikus gali laikytis nepaprastai tvirtai.

Ką tiksliau turiu galvoje tvirtindama, kad Laura yra introvertė? Kai pradėjau rašyti šią knygą, visų pirma norėjau išsiaiškinti, kaip konkrečiai tyrėjai apibūdina introversiją ir ekstraversiją. Žinojau, kad m. Jungo teigimu, introvertus traukia vidinis minties ir jausmo gyvenimas, ekstravertus — išorinis žmonių gyvenimas bei veikla. Introvertams labiausiai rūpi išsiaiškinti aplink juos kunkuliuojančių įvykių prasmę, o ekstravertai patys pasineria į tuos įvykius.

Gal tiesiog pripratino mūsų ausis, o gal tiems patiems aktoriams jau pabodo garsinti filmus. Kadangi nei vienas aktorius nei kiek neišsiskyrė, tai ir neaušinsiu burnos apie įgarsinimo ypatumus. Visai kita kalba eina kai pradedam analizuoti techninę filmo pusę. O ji tikrai aukštos kokybės kaip ir priklauso brangiems filmams iš A lygio studijos. Animacija plastiška, scenos atidirbtos iki mažiausių smulkmenų.

Charakterių vaidyba — nepriekaištinga! Garso efektai tikrai geri, tikrai pasijus sėdint kino salėje. Muzikos takelis nėra blogas, bet kad labai įsimintų kokia daina ar muzika, negalėčiau prisiminti. Viską apibendrinus galima teigti, jog tai filmas su daug sprogimų, nepriekaištingai atidirbta animacija ir turintis keletą tikrai nuostabių juokelių, bet su ne ypatingai gerai atidirbta istorija, kuri kiša pagalius į ratus.

Bet jei tikitės neįpareigojančio filmo, tuomet jis tikrai atitiks jūsų lūkesčius ir pakels nuotaiką. Iš tų filmų, kurie dabar rodoma kine, net nėra abejonės, jog tai šeimos animacija numeris 1! Vėliau jis buvo pervadintas į Liv ir Maddie su Cameron, kuriame vaidino dvigubą pagrindinį Liv ir Maddie Rooney vaidmenį.

Ji vaidino m. Liepos mėn. Jų gerbėjams jie pranešė apie savo dalyvavimą m. Balandžio mėn. Nesvarbu, ar gandai buvo teisingi, ar ne, gerbėjai vis dar pasidžiaugė idėja.

Prieš Walsh buvo susieta su kitu Disney aktoriumi Cole Sprouse šiandien, iš Riverdale šlovėsji tariamai nurodė Dolley apie šešis mėnesius. Ji taip pat tvirtino dar vieną Disney aktorių, Kyle Massey iš to taip Raven ir Cory namuose trejus metus.

Boldmanas ir Berglundas pranešė, kad nuo m. Lapkričio mėn. Iki m. Rugpjūčio mėn. Ji ateina iš ateities laiko keliaujančios šeimos ir jų nuotykių, nes jų laiko mašina suskilsta 21g amžiaus.

Be to, m. Išleido savo pirmąjį albumą. Jis buvo įskaitytas kaip Ricky tik iki m.