Pažintys taisyklių kariuomenės

Morkevičiaus nuotr. Kai kurie skuba į krautuvę, skaityklą, o kiti po du, trys šiaip sau vaikščioja šnekučiuodamiesi. Jo ge­bė­ji­mas su­sio­rien­tuo­ti ir pa­si­rink­ti tin­ka­miau­sią spren­di­mą mo­te­riai bu­vo neį­kai­no­ja­mas.

pažintys taisyklių kariuomenės

Autorius: Žmonės. Pirmą kartą sujungus tarpdisciplininius tyrimus bei pasitelkus archeologinę, istorinę, sfragistinę ir ikonografinę medžiagą, atkurti XIV a.

Jų pagrindu sukurtos unikalios detalių dėlionės pažintys taisyklių kariuomenės iš arti pažinti Lietuvos karių istoriją.

pažintys taisyklių kariuomenės

Unikalus projektas sujungė Lietuvos istorikus, archeologus ir paveldo entuziastus. Atkuriant Lietuvos karių atvaizdus dalyvavo archeologas dr. Anksčiau mes kažką žinojome iš istorinių šaltinių, kažką — iš ikonografijos, kažką — iš archeologinės medžiagos. Paulius Bugys, rekonstravęs XIV a.

pažintys taisyklių kariuomenės

Lietuvos karių atvaizdus. Šių piešinių pagrindu buvo sukurtos 4 unikalios dėlionės iš detalių. Kaip pabrėžia projekto autoriai, jos patiks visiems, besidomintiems istorija, karyba, puoselėjantiems patriotinius jausmus.

Lietuvos kariai XVII a. Lietuvos kariai XV a.

pažintys taisyklių kariuomenės

Niekas nelakstė su kailiais ir lazdomis. Ne visuomet kariuomenė buvo gausi, bet jos ginkluotė buvo lygiavertė priešininko ginkluotei, o valia laimėti ir taktika dažnai būdavo pranašesnė. Lietuvos kariai XIV a.

pažintys taisyklių kariuomenės

Jis tikisi, kad piešinių pagrindu atkurtos dėlionės paskatins ne tik iš arčiau pažvelgti į Lietuvos karius, bet ir paskatins prasmingą tėvų ir vaikų laiką kartu, atradant Lietuvos istoriją.