A1 astrologija rungtynės priėmimo, Raidžių skaitinė vertė numerologijoje. Vardo numerologija: abėcėlės skaičių ir raidžių reikšmė

Gana dažnai, Avinas taikyti magiją nesąmoningai - programa patys už sėkmės, pritraukti pinigus, išskiria ligų. Tačiau tam jie turi svarią priežastį - susirinkimas organizuotas 17 val. Palaipsniui dingsta išorinių atramų poreikis. Kaip tai galėtų atrodyti?

Kognityvinė vaizduotė aptinkama tose situacijose, kai vaikas žaislų lėlių pagalba vaidina kokius nors pažįstamus veiksmus ir jų galimas galimybes. Aktyvi vaizduotė pasireiškia, kai vaikas žaidžia savo patirtį.

Iš Čekijos paukščių gripu užkrėstų fermų žąsys į Lietuvą nėra įvežamos, tačiau griežtos saugos reikalavimų laikytis būtina, teigia veterinarijos specialistai. Lietuvos darbo biržos per šių metų du mėnesius gavo pranešimus apie šalies įmonėse numatomą 2 žmonių atleidimą.

Šiuo atveju, įjungta skirtinga medžiaga vaikai pateikia akimirkas, daugiausia susijusias su baimės patyrimu: grasinimu, slėpimu, vengimu ar išvengimu Baba Yaga, vilkas guli laukdamas neklaužada vaikų ir juos paimdamas arba neišrindamas.

Iškilus grėsmei sau, vaikas sukuria įsivaizduojamą situaciją, kuri pašalina šią grėsmę. Antrasis vaizduotės ugdymo etapas yra 4—5 metų amžiaus. Vaikui siekiama įsisavinti normas, ypač socialines, taip pat taisykles ir veiklos modelius. Kūrybinės vaizduotės lygis šiame amžiuje yra sumažėjęs.

Sveikiems vaikams a1 astrologija rungtynės priėmimo baimių dažnis mažėja ir paprastai emocinė sveiko vaiko vaizduotė kyla dėl realios traumos. Vaiko pažintinė vaizduotė yra susijusi su spartiu vaidmenų pažintys trys dienos taisyklė, piešimo, dizaino vystymusi šiame amžiuje.

Tai yra reprodukcinio pobūdžio, nes vaikas siekia laikytis modelių. Iki metų amžiaus konkretus planavimas, kurį galima pavadinti laipsnišku, yra įtrauktas į vaizduotės procesą. Vaikas planuoja vieną savo veiksmų žingsnį, juos atlieka, mato rezultatą ir tada suplanuoja kitą žingsnį. Laipsniškas planavimas suteikia vaikams galimybę nukreipti žodinį kūrybiškumą, kai vaikas komponuoja pasaką, eilutes rengia vienas po kito.

Trečiasis vaizduotės ugdymo etapas yra 6—7 metų amžiaus. Vaiko emocinė vaizduotė yra skirta pašalinti trauminius padarinius, pakartotinai juos keičiant žaidime, piešime ir kitoje kūrybinėje veikloje. Būtent šiame amžiuje išgalvoti pasauliai paprastai pradeda egzistuoti su įsivaizduojamais draugais ir priešais.

Vaiko kūrybiškumas dažnai yra projekcinio pobūdžio, simbolizuoja tvarią patirtį.

a1 astrologija rungtynės priėmimo

Kognityvinė vaizduotė keičiasi kokybiškai. Savo darbuose vaikai ne tik perteikia apdorotus įspūdžius, bet ir pradeda kryptingai ieškoti šio perdavimo būdų. Galimybė pasirinkti tokius metodus pasireiškia ne tik pasirenkant tinkamus vaizduotės produktų realizavimo metodus, perteikiant idėją, bet ir ieškant pačios idėjos. Čia pirmą kartą pasireiškia holistinis planavimas: vaikas jau prieš pradedant veiksmus gali sudaryti jų įgyvendinimo planą ir vėliau jį įgyvendinti, dažnai koreguodamas pakeliui, tačiau be specialių nurodymų vaizduotės ugdymui gali būti nepalankios prognozės.

Pažintinė vaizduotė yra linkusi palaipsniui išblėsti, nes ji veikia, kaip pažymi A. Petrovskis yra susijęs su tomis situacijomis, kurių neapibrėžtumas yra labai didelis.

a1 astrologija rungtynės priėmimo

Dyachenko taip pat atkreipė dėmesį į neigiamus vaizduotės ugdymo aspektus be specialių nurodymų, kurie buvo šie: Vaikystės baimės. Vaikai nuo metų turi įvairių baimių, vaikai gali bijoti tamsos, griaučių, vaiduoklių, velnių ir pan. Vaiko baimės yra kompanionai ir savotiškas jo vaizduotės lavinimo rodiklis. Vaiko priežiūra fantazijos pasaulyje. Štai kodėl, pradedant nuo vyresniojo ikimokyklinio amžiaus, svarbu padėti vaikui įgyvendinti savo planus, idėjas, padėti pavaldyti vaizduotę tam tikriems tikslams, padaryti jį produktyviu.

Jei išmokysite vaiką įgyvendinti jo planą, išreikšti savo įvaizdžius, pamažu jis pradės patirti kūrybiškumo džiaugsmą, nesisiedamas su savo fantazijomis, o išsamiau atsiskleisdamas kūrybinėje kūryboje. Vygotskis atskleidė pagrindines vaizduotės ir vaiko ypatybes.

Didelės reikšmės turi mokslininko komentarai, kad vaikų vaizduotė vystosi palyginti nepriklausomai nuo priežasties, todėl vaikas jų nepakankamai kontroliuoja. Dėl nepretenzingo vaikų vaizduotės susidaro klaidingas įspūdis apie jo turtus. Vygotskis taip pat pažymėjo, kad vaizdai yra sukurti iš elementų, paimtų iš realybės, iš žmonių patirties. Kadangi vaiko patirtis nedidelė, vaiko vaizduotė yra prastesnė nei suaugusiojo. Kartu jis pažymėjo ir paaiškino vaikų vaizdų ryškumą, šviežumą, emocinį turtingumą ir didelį vaiko pasitikėjimą savo vaizduotės produktais.

Palygindamas vaikų vaizduotę su suaugusiųjų vaizduotėmis, jis pabrėžė, kad ne tik vaiko atvaizdų medžiaga yra prastesnė, bet derinių kokybė ir įvairovė yra prastesnė nei suaugusiųjų derinių. Kalbėdama apie vaikų vaizduotės mechanizmų specifiką, L.

Vygotskis pažymėjo, kad kombinatorinių veiksmų įgyvendinimas kuriant įvaizdį vyksta išorėje. Jis taip pat pažymėjo tokią vaikų vaizduotės vaizdų kokybę kaip subjektyvumą. Vygotskis nustatė a1 astrologija rungtynės priėmimo vaizduotės tipus: plastinę objektyvią ir emocinę subjektyvią. Pirmajame vaizdai kuriami daugiausia iš išorinių įspūdžių, o emociniai - iš elementų, paimtų iš vidaus.

Šiuo atžvilgiu L. Vygotskis apie vaizduotės dinamiką. Jis sako, kad vaizduotė žmoguje vystosi visą gyvenimą. Reikia manyti, kad dėl šios priežasties iki ikimokyklinio amžiaus vaikas nori ir gali pavaizduoti tai, ką kiti žmonės gali suprasti. Visa tai galima paaiškinti susietomis vaiko asmenybės ir intelekto raidomis, a1 astrologija rungtynės priėmimo pat vaizduote, jausmais, suvokimu, sąmone. Vygotskis pabrėžia, kad vaiko įvaizdžio kūrimas remiantis kokia nors detale yra tokios vaizduotės pavyzdys.

Dyachenko pažymėjo, kad vyresniame ikimokykliniame amžiuje, kartu su vaizduotės veiklos perėjimu į vidinę plotmę, atsiranda dar viena labai svarbi savybė: gebėjimas savo vaizduotę pavaldyti tam tikram planui, laikytis iš anksto nustatyto plano. Ši vaizduotės lavinimo savybė vaidina absoliučiai išskirtinį vaidmenį, nes būtent jos dėka atsiranda galimybė sukurti savo pirmuosius baigtus darbus. Atsiradus vyresniojo ikimokyklinuko sugebėjimui elgtis pagal anksčiau apgalvotą planą, pagal planą labai svarbu padėti vaikui ne tik fantazuoti, bet ir realizuoti savo planus, kurti mažus ir nesudėtingus, bet savarankiškus darbus - piešinius, aplikacijas, išgalvotas istorijas.

a1 astrologija rungtynės priėmimo

Pasak Ya. Kolominskio, vaikų vaizduotė išsiskiria ryškiu įvaizdžio matymu, gebėjimu greitai patekti į atvaizdą vaizduojamomis aplinkybėmis. Tai būdinga beveik visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams. Tai ryškiausiai pasireiškia žaidime. Vyresniame amžiuje vyrauja ikimokyklinis amžius vaidmenų žaidimas suteikiant kuo platesnes vaizduotės ir kūrybiškumo ugdymo galimybes. Vaidmenų žaidime vaikas vietoj vieno daikto ne tik vaizduoja kitą objektą, bet ir save laiko gydytoju, tada magas ar princu.

Siužeto žaidimas užfiksuoja vaiką, jis sukuria emocinę nuotaiką, reikalingą kūrybai, ir būtent žaidime vaikas visavertiškiausiai ir laisviau išreiškia save. Didelis susidomėjimas yra O. Ji nustatė, kad vaizduotė susideda iš dviejų komponentų: bendros problemos sprendimo idėjos generavimo ir šios idėjos įgyvendinimo plano parengimo.

Bendroji idėja arba koncepcija kuriama skirtingais būdais. Vyresniems ikimokyklinio amžiaus vaikams įvaizdžio tikrovės elementai užima antrąją vietą, naujas įvaizdis sukurta laisvai tvarkant vaizdus. Psichologai ir pedagogai pripažįsta, kad pirmiausia meninėje veikloje ir žaidime vystosi vaizduotė. Tai pasireiškia išradimu, o vėliau ir plano įgyvendinimu. Vaiko vaizduotė yra laikoma ypatinga veiklos forma, kurią pats vaikas a1 astrologija rungtynės priėmimo sukurti tam tikrą produktą tai gali būti paveikslas, komponuota pasaka, žaidimo siužetas ir pan.

Vyresniame ikimokykliniame amžiuje planas numato vykdymą, vaizduotė pereina į vidinę plotmę. Simboliniame paveiksle susilieja ypatingas tikrovės simbolis ir vaiko požiūris į jį. Daugiau L. Tokioje situacijoje vaikas tiek pats, tiek jį pakeičiantys daiktai nurodo tam tikrus tikrovės aspektus. Panaši įsivaizduojama situacija gali būti sukurta bet kurioje jos veikloje: literatūros kūrinyje, vaizduojamajame mene, dizaine ir kt. Panašus paskyrimas galimas ir esant tam tikram vaiko požiūriui į supančią tikrovę, kai vyrauja arba pažintinis komponentas, arba emocinis.

Antruoju atveju priešakis yra patirtis, per kurią vaikui pateikiama situacijos prasmė, t. Iš tikrųjų, lavinant vaizduotę, jo simboliniuose vaizduose vaizduojami abu vaiko požiūrio į realybę tipai, bet dažnai skirtingais laipsniais. Svarbu, kad tikras simbolinis įvaizdis leistų vaizduotės gaminiuose tinkamai išreikšti tiek emocinį, tiek pažintinį požiūrį į tikrovę. Vertinant vaizduotės produktus, kuriuose pasireiškia vaiko kūrybinių sugebėjimų išsivystymo lygis, galima išskirti tris pagrindinius rodiklius.

Pirmasis yra vaizduotės produkto struktūrinė struktūra. Kompozicijoje tai yra teksto konstrukcija. Tekste gali būti pasakos struktūra koncepcija, pagrindiniai veiksmai, nubrozdinimas arba tiesiog krūva gretimų epizodų, paveiksle - kompozicijos buvimas, žaidime - siužeto raida. Trečiasis rodiklis yra vaizduotės produktų originalumas, t.

Kūrybinės ir rekreacinės vaizduotės bruožai atsekti LB V. Sinelnikovo darbuose Lakštingala, O. Preusleris, E. Trifonova, M. Lugovojus ir kt. Pagrindinės vaizduotės prielaidos yra reprezentacijos, atsirandančios antraisiais gyvenimo metais. Maždaug pusantrų metų vaikas atpažins tą, kuris pavaizduotas paveikslėlyje. Pagal pavaizduotą turinį jis patiria žiaurių teigiamų ar neigiamų emocijų.

Bet faktas yra tas, kad piešinys niekada nėra tiksli objekto, fiksuoto per ankstesnę patirtį, kopija. Jis atspindi tikrovę apibendrintai, išryškindamas svarbiausią realiame objekte ir veikiantis kaip jo ženklas. Vaizduotė padeda suvokti vaizdinį ženklą. Tai užbaigia tai, kas ne visai atitinka atvaizdą atmintyje.

Su šiuo pripažinimu kūdikis nesukuria nieko naujo. Todėl vaizduotė veikia kaip pasyvus procesas. Uruntaeva atkreipė dėmesį, kad vaizdų pateikimo, atkūrimo, taip pat gebėjimo klausytis ir reaguoti į pranešimo turinį mechanizmo formavimasis vyksta plėtojant suaugusiųjų kalbos, tautosakos, mažų literatūros kūrinių supratimą. Rodikliai, kad vaikas vaizduoja kalboje perteiktus įvykius, yra susikaupimo reakcija ir adekvačios emocijos.

Tai, kad antrus gyvenimo metus kūdikis veiksmingai įsijaučia į juos, kalba apie įvykių vaizdavimo mechanizmo kilmę. Jis pakartoja veikėjų veiksmus klausos metu: kumščiu trenkia į stalą, šnabžda ir pan. Trečiaisiais gyvenimo metais kūdikio veiksmuose stebimas atidėtas to, kas matoma, mėgdžiojimas, kuris rodo gana sudėtingos idėjos buvimą, sugebėjimą veikti remiantis susiformavusiu įvaizdžiu. Pirmuosius vaizduotės pasireiškimus per 2,5—3 metus liudija vaiko gebėjimas veikti įsivaizduojamoje situacijoje su įsivaizduojamais objektais.

Pirmieji antraisiais gyvenimo metais kilę mėgdžiojamieji žaidimai dar neturi vaizduotės elementų. Jis įsisavina objekto funkciją, veiksmą su juo ir pakartoja.

Vaikas laikosi dalyko logikos: kadangi yra šaukštas, tada jis turi būti valgomas, ir nesvarbu, ar jis pilnas, ar ne. Dažnai iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vaikas naudoja vieną daiktą kaip kito pakaitalą. Taigi, kūdikis atneša šaukštą ant pagalvės, kubo, žaislinės katės. Įsivaizduojamos situacijos užuomazgos atsiranda, kai veiksmas su objektais papildomas jų pervadinimu.

Ankstyvo amžiaus pabaigoje pažymėjo G. Uruntaeva, formuojasi naujas elgesio su pakaitiniais subjektais būdas, visiškas pakaitų panaudojimas. Vaikai aiškiai mato signifikanto a1 astrologija rungtynės priėmimo signifikanto panašumus ir skirtumus, žaidime įveda savo originalius pakaitalus.

Jų žodinis žymėjimas pereina į žaidimo veiksmo pradžią, o tai rodo naujo veikimo būdo suvokimą. Pakaitinių daiktų pasirinkimas nustoja būti atsitiktinis, prieš tai ieškoma tinkamo objekto ir kartu pateikiami išsamūs pareiškimai, kreipimasis į suaugusįjį.

Taigi žaidžiant mažus vaikus, gimsta kūrybiniai elementai. Susidomėjęs naujos rūšies veikla, vaikas greitai pradeda atsitraukti nuo suaugusiųjų nustatytų veiksmų modelių, įveda į juos savo niuansus, keičiasi, išbando skirtingas jų įgyvendinimo schemas, taip pat atlieka savarankiškus žaidimo veiksmus.

a1 astrologija rungtynės priėmimo

Tačiau vaizduotė yra reprodukcinė. Trečiaisiais gyvenimo metais žaidimo poreikis tampa savarankišku vaiko poreikiu, nors tam reikia suaugusiojo palaikymo ir padrąsinimo. Pagrindinis žaidimo turinys ankstyvoje vaikystėje yra išsami orientacija į objektyviąją žmogaus veiklos pusę. Ši orientacija prasideda nuo suaugusiojo veiksmų mėgdžiojimo ir vystosi savarankiško kūrybinio veiksmų modelio su objektais konstravimo keliu, vis dar pasikliaujant tikrais objektais.

Todėl, pabrėžia N. Palagina, vaizduotės vystymosi rodikliai ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidime yra įvairūs siužetai, veiksmas įsivaizduojamoje situacijoje, savarankiškas pakaitinio dalyko pasirinkimas, lankstumas keičiant objektų funkciją ir pavadinimą, žaidimo veiksmų pakeitimo originalumas, kritiškumas partnerio pakaitalams.

Anot G. Uruntajevos, vaizduotei ankstyvame amžiuje reikalinga išorinė pagalba daiktams ir jų ženklams, ji siejama su išoriniais veiksmais, su operaciniais objektais, juos žaidžiant ir tuo pačiu metu su kalba, žodžiais, reiškiančiais veiksmus ir objektus. Ji atkreipė dėmesį į šiuos vaizduotės ugdymo ypatumus: Jo išankstinės sąlygos, atlikimas ir atidėtas mėgdžiojimas formuojasi; Vaizduotė atsiranda žaidime, kai įvyksta įsivaizduojama situacija ir žaidimų objektai pervadinami; Vaizduotė veikia tik pasikliaujant tikrais objektais ir išoriniais veiksmais su jais.

Vaikams iki 5—6 metų amžiaus, beveik per ikimokyklinę vaikystę, jiems trūksta plano arba jis yra labai nestabilus, lengvai sunaikinamas. Ir kartais ypač 3—4 metų planas gimsta tik atlikus veiksmus. Vaikas negalvoja apie jo sukurtų vaizdų praktinio įgyvendinimo galimybes.

Suaugusiam žmogui sapnas veikia kaip akstinas veikti, o vaiko vaizdų derinys yra praktiškai beviltiškas: jis fantazuoja, norėdamas fantazuoti, jį traukia derinimo, naujų situacijų, įvykių kūrimo procesas, pasižymintis ryškia emocine spalva.

Iš pradžių vaizduotė yra neatsiejamai susijusi su objektu, atliekančiu išorinės atramos funkciją. Taigi žaidime metų vaikas negali įsivaizduoti veiksmo su daiktu. Jis negali pervardyti elemento, jei jis su juo nesielgia. Jis pristato kėdę su laivu ar kubo puodu, kai su jais elgiasi. Pats pakaitinis daiktas turi panašėti į pakaitinį daiktą. Tai žaislai ir atributikos elementai, stumiantys kūdikį ant tam tikro žaidimo siužeto.

Jei jaunesniems ikimokyklinio amžiaus vaikams žaislai yra atrama žaidime, tada vidutiniams ir vyresniems vaikams tai yra jų vaidmens atlikimas. Palaipsniui vaizduotė pradeda remtis objektais, kurie visai nepanašūs į pakaitalus. Ypač ryškus vizualinės paramos vaidmuo rekonstruojant literatūrinį tekstą. Tai iliustracija, be kurios jaunesnysis ikimokyklinukas negali atkurti pasakoje aprašytų įvykių. Vyresniems ikimokyklinio amžiaus vaikams teksto žodžiai pradeda vaizduoti be vizualaus palaikymo.

Tačiau jiems vis dar sunku suprasti vidinę kūrinio prasmę. Šio amžiaus vaikams svarbi iliustracija, aiškiai parodanti herojų veiksmus ir santykius, kuriuose aiškiausiai atsiskleidžia jų vidinės savybės ir charakterio bruožai. Palaipsniui dingsta išorinių atramų poreikis. Įsivaizdavimo veiksmai yra internalizuojami dviem būdais. Pirma, perėjimas prie žaidimo veiksmo su objektu, kurio iš tikrųjų nėra.

Antra, perėjimas prie žaidimo objekto naudojimo, suteikiant jam naują prasmę ir pateikiant veiksmus su juo mintyse, be realių veiksmų. Šiuo atveju žaidimas vyksta visiškai atsižvelgiant į pateikimą. Sulaukęs penkerių metų, pasirodo svajonės apie ateitį. Jie yra situaciniai, dažnai nestabilūs dėl įvykių, kurie sukėlė emocinę reakciją vaikams.

Taigi vaizduotė virsta ypatinga intelektualia veikla, kuria siekiama pakeisti aplinkinį pasaulį. Vaizdo kūrimo palaikymas dabar yra ne tik tikras objektas, bet ir žodžiu išreikštos reprezentacijos. Prasideda spartus žodinių vaizduotės formų augimas, glaudžiai susijęs su kalbos, mąstymo raida, kai vaikas komponuoja pasakas, poslinkius ir tęsia pasakojimus. Atrodo, kad jis pakilo virš situacijos ir mato tai ne tik skirtingų žmonių, bet ir gyvūnų a1 astrologija rungtynės priėmimo daiktų akimis.

Ikimokyklinuko vaizduotė išlieka nevalinga. Fantazijos objektas tampa pažintys svetainė pastorių, kas jį labai sužavėjo, sužavėjo, nustebino: perskaitykite pasaką, pamatykite animacinį filmą, naują žaislą.

Sulaukęs 5—7 metų, išorinė parama paskatina planą, o vaikas savavališkai planuoja jo įgyvendinimą ir pasirenka reikiamas lėšas. Savavališkos vaizduotės augimas pasireiškia ikimokyklinukui ugdant gebėjimą sukurti planą ir jo pasiekimo planą. Jaunesniems ikimokyklinio amžiaus vaikams idėja a1 astrologija rungtynės priėmimo gimsta atlikus veiksmą.

Ir jei jis susiformuoja prieš pradedant veiklą, jis yra labai nestabilus. Idėja lengvai sunaikinama arba prarandama ją įgyvendinant, pavyzdžiui, susidūrus su sunkumais ar pasikeitus situacijai. Pats idėjos atsiradimas įvyksta spontaniškai, veikiamas situacijos, subjekto, trumpalaikių emocinių išgyvenimų.

Nesėkmės paaiškinamos tuo, kad vaikai vis dar nežino, kaip valdyti vaizduotės veiklą. Fantazuodami vaikai nustato objektyvius aplinkos dėsnius. Naujų vaizdų kūrimas nėra spekuliacinis procesas, o procesas, glaudžiai susijęs su realybe. Tikrame pasaulyje randamas vaizduotės šaltinis. Vaizduotė padeda ikimokyklinukui rasti nestandartinį pažintinės problemos kūrybinį sprendimą remiantis tikromis objektų savybėmis, piešiant vaizdus iš juos supančios tikrovės.

Todėl svarbiausia vaiko vaizduotės savybė a1 astrologija rungtynės priėmimo jo realizmas, supratimas, kas gali ir ko negali būti.

Kaip teisingai pastebėjo V. Realus požiūris į grožinę literatūrą pasakoje, pasak G. Uruntaeva, atsiranda ikimokykliniame amžiuje. Trejų ar ketverių metų vaikai dažnai neišskiria įmanomo ir neįmanomo. Jie sutinka su bet kokiu planu, kartais maišydami pasakiškus ir tikrus vaizdus. Augantis kritinis požiūris į vaizdus yra susijęs su vaikų patirties plėtimu. Jie pradeda suprasti, kad pasakoje ne viskas įmanoma. Pažeidimai pasakoje apie tipiškas daiktų savybes, su jais atliktų veiksmų pobūdį sukelia neigiamą ikimokyklinuko požiūrį.

Jis jaučiasi priemonė, kurios neturi praeiti vaizduotė. Fantazija persmelkia visą kūdikio gyvenimą. Maža, kas kuriam nepatinka. Norėdamas rimtai pasipriešinti statyboms savo kieme, turi arba pats būti profesionalus teisininkas, arba teisininkų brigadą samdytis. Pamenat istoriją, kaip teisėjai savo ramybę Melnragėje gynė? O štai Kretingos gatvės gyventojai, sužinoję, kad vietoje senos degalinės Kretingos g.

Viskas, ko jie pasiekė, tai jau minėto Teritorijų planavimo komiteto rekomendacija Savivaldybės administracijos direktoriui Bendrajame miesto plane aiškiai parašyta: Netankinti esamų gyvenamųjų teritorijų užstatymo. Šiandien Savivaldybės rūme laiminami projektai, kuriais leidžiama tankinti, didinti užstatymą seniai suformuotuose miesto gyvenamuosiuose rajonuose Sauliaus STONIO nuotr. Tačiau administracijos direktorius neseniai patvirtino detalųjį planą, visai užmiršęs tą rekomendaciją.

Komiteto nariams priminus rekomendaciją, valdininkai pradėjo dievagotis, esą tatai bus įrašyta į kažkokias sutartis. Kas bus, tą ir krikštysim - daug visokių sutarčių pasirašoma, tačiau niekas jų nemato, tik nauji daugiaaukščiai tarp namukų kyla Tik valdininkų bambėjimą girdim: matai, milijonieriai nenori, kad šalia jų vargšai namus statytųsi!

Na, ir ką tu jiems? Jiems gali rodyti Bendrojo plano, pavyzdžiui, punktą: Pavojingų medžiagų sandėliavimą ir krovos darbus koncentruoti tik užmiesčio zonose.

Tačiau jie įtikinėja politikus, kad tai reikia daryti miesto centre, prie tavo namų durų. O politikai kelia rankas už. Kai regi visa tai, pradedi tikėti įžvalgomis, kad mūsų laukia dar vienas žmonių sąjūdis, pasišovęs dainomis ar šakėmis nuversti sovietinės ir naujosios biurokratijos valdžią.

Laima ŠVEDAITĖ Pasak Klaipėdos savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos Audronės Liesytės, šiuo metu centro socialiniai darbuotojai namuose slaugo per klaipėdiečių, dar su 25 asmenimis sutartis dėl pagalbos namuose ketinama pasirašyti artimiausiu metu.

Socialinė parama Labiausiai stokojantiems pagalbos - pirmenybė Nedarbingi klaipėdiečiai arba šeimos, prižiūrinčios neįgalius vaikus, kuriems reikalinga nuolatinė slauga, ateityje turėtų greičiau sulaukti socialinių darbuotojų pagalbos savo namuose.

Esant situacijai, kai žmogui paskirta pagalba į namus, tačiau centras iš karto paslaugos teikti negali, asmuo įrašomas į eilę pagal prašymo gavimo datą. Tačiau vadovaujantis tokia tvarka, anot A. Liesytės, būdavo, kad visiškai nedarbingi asmenys pagalbos sulaukdavo vėliau nei dar galintys save nors kiek apsitarnauti. Socialinės paramos skyrius Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komitetui pateikė projektą, kuriuo siūloma prašymus registruoti į dvi eiles.

Pirma eilė būtų asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, kurie pripažinti nedarbingais, arba šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, kuriems reikia nuolatinės slaugos. Į antrą eilę būtų rašomi iš dalies darbingi asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Įrašytiems į pirmąją eilę paslaugos būtų teikiamos pirmumo a1 astrologija rungtynės priėmimo. Šį projektą dar turės palaiminti miesto Taryba.

Pagal reikalavimus tokie pastatai turi būti aptverti arba užsandarinti, tačiau išskyrus lentelę su užrašu, perspėjančiu, jog tai - privati valda, jokių kitų apsaugos nuo pašalinių priemonių nėra. Mituvos gatvės gyventoja Ilona pasakojo, kad namų vaiduoklių kompleksas yra virtęs sąvartynu. Čia kasdien tempiamos šiukšlės, iš kaimyninių garažų - padangos, o buvusiame vaistų sandėlyje esą nuolat kyla gaisrai.

Nuo apleistų pastatų kaimynystės kenčia ir Strėvos gatvės 5-ajame name veikiantis Moksleivių saviraiškos centras. Jo vadovas Vytautas Krutulis pasakojo, kad vasarą, kai priešais centro langus sužaliuoja medžiai, degančių M u m s r a š o Dviratininkas ir šalmas: būti ar nebūti? Retai pasitaiko galimybė Lietuvoje išvysti dviratininką su šalmu. Sunku pasakyti, kas lemia tokį dviratininkų požiūrį į saugumą.

SU LIETUVA – UŽ ŽALGIRĮ! Iki krizės devynis ... - Vakarų ekspresas

Lietuvoje dviratininkai dažnai ne tik šalmų nedėvi, bet netgi nesugeba pasirūpinti atšvaitais. Klaipėdos uosto rezervinėje teritorijoje esančių apleistų pastatų kaimynystę aplinkinių namų gyventojai kęs tol, kol Uosto direkcija nesugalvos teritorijos panaudoti savo reikmėms. Tėvai, nusprendę leisti savo vaikus į centrą ir pirmą kartą atvykę į vietą, išsigąsta. Pamatę, kokioje vietoje gyvename, tėveliai patys vežioja mažesnius vaikus į užsiėmimus. Kito kelio nėra, - sakė V.

Ponia Ilona pasakojo, kad vasario mėnesį vienas apleistas namas buvo nugriautas, tačiau darbus atlikę vyrai esą paliko tiek šiukšlių, kad gyventojams patiems teko samdytis transportą ir jas išvežti. Neseniai patvirtintas reikalavimas dviratininkams dėvėti šalmą ir šviesą atspindinčią liemenę sukėlė didžiulį dviratininkų bei Lietuvos dviratininkų bendrijos LDB nepasitenkinimą. LDB pozicija atrodo nesuprantama, kai užsakinėjami tyrimai, siekiant įrodyti liemenių bei šalmų neefektyvumą ir pan.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statinių priežiūros ir statybos leidimų skyriaus vedėjas Gediminas Pocius informavo, kad pastatas, prie kurio prieš kelias dienas darbavosi kranas, negriaunamas.

Pastato šeimininkai UAB Nikėja tik pasirūpino, kad būtų demontuota dalis grėsmę aplinkiniams keliančių konstrukcijų. Vienas iš apleistų statinių minėtoje teritorijoje priklauso Savivaldybei. Pasak G. Pociaus, gavus žiniasklaidos signalą apie ten teisingai dėvimas šalmas. Kyla klausimas, ar LDB nariai patys tarpusavyje nesutaria, ar neapsisprendžia?

Atsakymą pavyko a1 astrologija rungtynės priėmimo, tačiau jis sukėlė tik dar daugiau klausimų. Daug kur šalmai nėra privalomi, tačiau Vakaruose visuomenė yra labiau subrendusi ir ten nebūtina nurodyti privalomą šalmų dėvėjimą, kadangi žmonės patys nori pasirūpinti savo saugumu ir neraginami važinėja su šalmais.

Tačiau dar tos pačios dienos vakare kiemo pusėje esančios užsandarintos angos buvo išdaužytos. Po šio įvykio jis teigė nebežinąs vaistų, kaip užgydyti šią miesto piktžaizdę, kol Uosto direkcija nesugalvos panaudoti teritorijos savo reikmėms.

Darbininkai pasakojo, kad tik pradėjus dirbti prie jų priėjo benamiai ir perspėjo, kad nevargtų, nes vis tiek viską išdaužys. Taip ir atsitiko. Dar kartą dėti visuomeninių lėšų į tą pastatą nebematau prasmės - angos vėl bus išdaužytos. Bausti Nikėją? Bendrovei čia ką nors statyti, kai teritorijos bet kada gali prireikti uostui, neprotinga, o užsandarinti buvusio vaistų sandėlio angas kainuotų milžiniškus pinigus, nes pastatas - didžiulis, - sakė G. Valdininkas teigė svarstęs galimybę pasitelkti ir policijos pagalbą šios teritorijos saugojimui, tačiau patirtis rodo, kad policijos patruliavimas duoda trumpalaikį efektą - ekipažui išvykus, benamiai sugrįžta, o budėti visą parą vienoje vietoje - irgi nerealu.

Tačiau kam rekomenduoti, jeigu tai neveiksminga? O jeigu veiksminga, tai kodėl neturėtų būti privaloma? Jeigu šalmai padės nors vienam dviratininkui, tai kodėl nepritarti reikalavimui? Paprasčiausia kliūtis, atsiradusi kelyje, gali priversti dviratininką kristi ant žemės. Dviratininkas su šalmu galbūt atsipirks nubrozdinimais, o be šalmo - gali patirti ir galvos traumų. Teiginiai, jog jau prieš keletą metų Europos dviratininkų federacija buvo priėmusi deklaraciją, kad šalmai nemažina avarijų, atrodo daugiau negu juokingai.

Šalmai niekuomet ir nebuvo kuriami avarijų mažinimui, tačiau avarijų pasekmės turbūt yra mažiau skausmingos, kai dviratininkas dėvi šalmą. Žinoma, jis negali apsaugoti nuo itin stipraus smūgio, bet tai nėra pakankama priežastis nepritarti.

24) antrasis alkoholizmo etapas

Juk ne visada šalmai padeda motociklininkams ar saugos diržai - automobilių vairuotojams. Gal atsisakykime ir šių priemonių? Juk žmogus rizikuoja tik savo gyvybe. Automobilių vairuotojai pastaruoju metu vis labiau atkreipia dėmesį į saugumą - nesipriešino nei privalomam galinių saugos diržų naudojimui, nei privalomam žieminių padangų naudojimui. Taip pat vis dažniau rinkdamiesi automobilius atkreipia dėmesį į saugumą, tuo tarpu LDB visomis jėgomis stengiasi sumažinti dviratininkų saugumą.

Lietuvoje ir kitose Rytų Europos valstybėse šalmai yra neįprastas reiškinys, anksčiau tokių dviratininkams net nebuvo pirkti, o kai atsirado, jau buvo neįprasta juos a1 astrologija rungtynės priėmimo. Taip pat teigiama: Privalomos liemenės su atšvaitais dviratininkams niekur pasaulyje nėra įteisintos.

Mes būsime pirmieji pasaulyje, gal kas nors paims iš mūsų pavyzdį. Galime didžiuotis tuo. Visuomet kas nors būna pirmas, tai kodėl gi nesidžiaugti? Ne paslaptis, jog daugiausia dviratininkų Lietuvoje pakliūva į avarines situacijas vakarais, mat dėl prasto matomumo yra nepastebimi kelyje. Manau, jog liemenės išgelbės ne vieną gyvybę. Kadangi ir pati LDB rekomenduoja šias apsaugos priemones, nematau preteksto priešintis.

Nugalėtojams Martynas Gecevičius pelnė 22 taškus ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus, Marijonas Petravičius surinko 21 tašką, Čakas Eidsonas įmetė 18 taškų, Andrius Šležas - 17, Džaredas Džordanas 8 rezultatyvūs perdavimai - 15, Artūras Jomantas Kauno ekipai Valdas Dabkus pelnė 14 taškų ir po krepšiais sugriebė 7 kamuolius, Gintautas Vileita pridėjo 11 taškų ir 6 atkovotus kamuolius. Aisčiai-Atletas suklydo net 22 kartus, o Vilniaus komanda prarado tik aštuonis kamuolius. Beje, Lietuvos ryto žaidėjai atliko net 32 rezultatyvius perdavimus, o Kauno ekipos krepšininkai - tik Antrosios rungtynės bus žaidžiamos šiandien Kaune.

Pirmąjį ir kol kas vienintelį mūsų šalies komandos įvartį planetos pirmenybėse ąją min. Jis buvo išrinktas geriausiu mačo žaidėju Lietuvos rinktinėje.

Pirmajame mače mūsų šalies komanda pralaimėjo turnyro šeimininkams japonams, o antrajame turėjo pripažinti vengrų pranašumą. Nė taško nepelniusi Lietuvos rinktinė kol kas yra paskutinė - šešta. Penktadienį 7 val. Lietuvos laiku lietuviai žais su Estijos komanda, o šeštadienį taip pat 7 val. Kasmet į Vakarų ekspreso kroso varžybas suplūsta per pusę tūkstančio dalyvių. Tradiciškai įpusėjus pavasariui bėgimo mėgėjai ir specialistai kviečiami išmėginti jėgas kroso varžybose dėl Vakarų ekspreso taurių.

Miesto centrinio stadiono teritorijoje varžytis galės nuo mažiausio vaiko iki senuko. Sporto mėgėjai, priklausomai nuo amžiaus, turės įveikti nuo kaip baigti pirmąjį online dating laišką iki m. Registracija vyks starto vietoje 15 min.

Galima ir išankstinė registracija elektroniniu paštu: Išsames Bern. LKL ketvirtfinalio susitikimas tarp Žalgirio ir Sakalų krepšininkų intrigos nekėlė. Sakalams Justinas Sinica pelnė 21 tašką, Linas Lekavičius - 15, Nerijus Strazdauskas Žalgiris laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių bei atliko dvigubai daugiau rezultatyvių perdavimų 20 ir Antrosios rungtynės bus žaidžiamos šiandien Vilniuje.

Per vykusį susirėmimą tarp Belgrado Partizan ir Novi Sado Vojvodinos klubo aistruolių žuvo vienas sirgalius ir dar keletas buvo sužeista. Policijos teigimu, vienas Partizan fanas panaudojo ginklą ir šovė į varžovų ekipos aistruolį. Lietuvis per 28 min. Vakarų ekspreso ir Eltos informacija Anykščiuose vykusiose Lietuvos Respublikos graikųromėnų imtynių jaunučių pirmenybėse klaipėdiečiai iškovojo visų spalvų medalius. Šalies čempionate trofėjus iškovoję jaunieji klaipėdiečiai iš kairės V.

Zaicevas, R. Ūginčius, N. Titovas ir P. Jis nesunkiai įveikė tris kitų miestų konkurentus, o finale parklupdė savo treniruočių draugą Vitalijų Zaicevą. Aukso medaliu pasipuošė dar vienas klaipėdietis Rūtenis Ūginčius svorio iki 42 kg grupė. Šis sportininkas prieš dvi savaites iškovojo čempiono vardą ir jaunių pirmenybėse, bei tvirtai užsitikrino vietą Lietuvos jaunių rinktinėje. Europos jaunių čempionatas vyks birželio mėnesį Daugpilyje Latvija.

Bronzos medaliai sužibo ant Nikitos Titovo iki 66 kg ir Mariaus Knystauto iki 73 kg krūtinių. Iš viso varžybose varžėsi per įvairių Lietuvos miestų imtynininkų. Uostamiesčio atstovės antrose mažojo finalo rungtynėse namuose,palaužė Marijampolės Arvi krepšininkes ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį - Pirmąją rungtynių dalį vyko įtempta a1 astrologija rungtynės priėmimo taškas į tašką - kova.

Klaipėdietės po dviejų kėlinių atsiliko -tačiau trečiąjį ketvirtį pasivijo varžoves, o vėliau ir įgijo dviženklę taškų persvarą. Įtampa tvyrojo beveik visas rungtynes. Gerai gynėmės, sugebėjome pristabdyti varžovių puolimą. Šįkart mūsų krepšininkės užtikrintai grūmėsi po marijampoliečių krepšiu, kalbėjo vienas Lemminkainen ekipos trenerių Dalius Ubartas.

Tačiau jis pabrėžė, kad marijampolietės patyrusios ir pajėgios varžovės: Dar laukia ilga ir sudėtinga rungtynių serija. Gali būti, jog prireiks ir visų penkerių rungtynių. Vakarykščių rungtynių tarp Klaipėdos Lemminkainen ir Marijampolės Arvi neabejotina lyderė buvo Aušra Naidėnienė, pelniusi 24 taškus. A1 astrologija rungtynės priėmimo šių ekipų rungtynės vyks balandžio 22 dieną Marijampolėje.

Vilnietės finalo serijoje pirmauja - Trečiosios rungtynės bus žaidžiamos balandžio 24 dieną Vilniuje. Sporto dalis Klaipėdoje - A. Švarcenegerio paroda Uostamiestyje ketinama surengti garsiausio visų laikų kultūristo Arnoldo Švarcenegerio nuotraukų parodą ir parodyti filmą apie jo asmeninį gyvenimą. Dalis nuotraukų parodai į Klaipėdą atkeliaus iš Grace Austrija įkurto A. Švarcenegerio muziejaus. Į uostamiestį iš A. Švarcenegerio gimtinės Austrijos ketinama atgabenti Lietuvoje dar nerodytą Kalifornijos gubernatoriaus ir kino žvaigždės asmeninio gyvenimo vaizdajuostę ir per 40 įrėmintų didelių jo vaikystės, sporto laikų ir dabartinio gyvenimo nuotraukų.

Švarcenegerio paroda praėjusią savaitę buvo pristatyta Vokietijoje per FIBO sporto mugę, kurioje lankėsi Pasaulio fitneso federacijos prezidentas klaipėdietis Edmundas Daubaras ir garsiausia jo ugdytinė septyniskart planetos čempionė Jolanta Mileriūtė. Mus austrai priėmė kaip saviškius ir iškart papuošė savo šalies rekvizitais.

Dėl šios parodos atgabenimo į Klaipėdą jau viskas sutarta su Austrijos valdžios atstovais. Patys pažiūrėjome savo akimis ir įvertinome. Klaipėdiečiams bus į ką pažiūrėti, - dienraščiui sakė šios idėjos sumanytojas E. Klaipėdos fitneso specialistas ne kartą akis į akį yra bendravęs su A. Švarcenegerio bičiuliu Austrijos parlamento pirmininku Alfredu Gerstlu.

a1 astrologija rungtynės priėmimo

Pastarasis net yra pažadėjęs artimiausiu metu suorganizuoti susitikimą su pačia sporto legenda. Austrijos politikas sužinojo, kad kitąmet mes varžybas rengsime Kalifornijoje.

Tai išgirdęs žadėjo, kad ta proga suorganizuos oficialų susitikimą su Kalifornijos gubernatoriumi Švarcu jo darbo kabinete, - džiaugėsi E.

Visi garbūs A. Švarcenegerio parodos banketo svečiai, taip pat ir klaipėdiečiai, paliko autografus ant istorinės Arnoldo nuotraukos. Pasaulio profesionalų čempionė klaipėdietė J. Mileriūtė dešinėje parodos metu laiką leido bendraudama su planetos čempione Regiana Da Silva. Fotoinformacija S. Rusijos mieste Pskove vykusiame tarptautiniame kovų turnyre puikią pergalę neįtikėtinai greitai iškovojo klaipėdietis Sergejus Juškevičius nuotraukoje - pagal shoot-boxing taisykles vykusi jo ir Rusijos sambo čempiono Bagavdino Gadzimuratovo kova truko vos 17 sekundžių.

Varžovą Klaipėdos atstovas prismaugė koja, ir šis pasidavė. Moki įjungti kompiuterį - mokėk ir naudotis antivirusinėmis programomis, kitaip atsispirti grėsmėms bus sudėtinga. Kompiuterinis raštingumas ilgainiui bus neįsivaizduojamas be antivirusinių programų išmanymo - tokią perspektyvą piešia gausėjančios informacinių sistemų grėsmės.

Lietuvoje augs botnet tinklų, valdomų nuotoliniu būdu ir naudojamų nepageidaujamų laiškų siuntimui, elektroninėms vagystėms ir t. Atitinkamai aktyvės virusai, naudojami botnet tinklams kurti. Laukiama dar sudėtingesnių tinklų ir informacijos saugumo atakų, organizuotų botnet tinklais.

Patikrinkite magiškų sugebėjimų. Magijos testas

I ketvirčiu, incidentų elektroninėje erdvėje skaičius išaugo proc. Nelinksmos naujienos ir iš programinės įrangos gamintojos Symantec : internete knibždėte knibžda virusų. Virtualių grėsmių skaičius auga geometrine progresija, be to, antivirusinės programos atnaujinamos lėčiau, nei pagaminama naujų kenksmingų programų. Grėsmių skaičius eiliniam interneto vartotojui pastaruoju metu labai išaugo. Keturi kampai 2 Lt : 3, 27, 21, 26, 44, 24, 1, 37, 59, 43, 74, 40, 61, 56, 2, 60, 33, 49, 46, 30, 13, 70, 63, 6, 10, 22, 17, 48, 58, 14, 75, 36, 41, 73, Eilutė 3 Lt : 39, 38, 18, 62, Įstrižainės 11 Lt : 52, 15, 12, 34, Visa lentelė 2 x 32 Lt : 29, 5, 54, 9, 4.

Papildomi prizai: bilietai Nr. Dėl paminklo projekto Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti Informuojame, kad yra parengtas paminklo Lietuvos vardo tūkstantmečiui statybos prie Klaipėdos Mažosios Vandens ir Kalvių gatvės tęsinio projektas. Projekto autoriai: skulptorius R. Midvikis, architektas - V.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo m. Šventoji savaitgalį pirmą kartą surengė vasaros sezono atidarymą, kurio pagrindiniu renginiu tapo žaismingas paradas kurortinio miestelio gatvėmis. Daugiau vaizdų ir kepurių - interneto portale www. Šis medis, papuoštas tūkstančiu kepurių, praeivių akį trauks visą sezoną. Jo metu ypatingas dėmesys skirtas Tėvo dienai.

Vėliau jų nebepasiimdavo. Tad jas ėmėme kaupti. O minėdami tūkstantmetį visus radinius nutarėme greitasis pažintys andora ant didelio medžio. Atnešti savo kepures buvo raginami ir poilsiautojai. A1 astrologija rungtynės priėmimo, jie tai darė ne itin entuziastingai. Užtat kai kurie atvežė net pilnus maišus kepurių - vienas renginio dalyvis jų įteikė visą Renginio metu vyko amatų mugė, buvo organizuojamos rungtys, žaidimai tiek mažiesiems, tiek ir suaugusiems šventės dalyviams.

Keltui nebaisus lietus, nes atviras jo denis dengtas tentu. Festivalio programoje - 9 skirtingų žanrų muzikos vakarai. Išsamesnė informacija - internete www. Improvizuoja Judita Leitaitė ir Vytauto Labučio džiazo kvartetas. Liepos 11 d. Atlieka Inga Jankauskaitė vokalas ir Aurelijus Globys gitara. Liepos 18 d. Liepos 25 d. Rugpjūčio 1 d. Rugpjūčio 8 d. Rugpjūčio 15 d. Vairuotojas po smūgio liko gyvas, tačiau jo būklė sunki. Jo vairuotoją bandoma atgaivinti reanimacijos skyriuje. Nelaimė įvyko apie 7 valandą.

Jei pastarosios šioje vietoje nebūtų buvę, mašina būtų tiesiog įskridusi į Danės upę.

Istorijos sąvokos, t.y. žodynas

Tiesa, kai kurie žmonės stebėjosi, jog mašina nėra itin smarkiai sumaitota. Vis dėlto tikėtina, jog avarijos metu būtent toks greitis ir buvo - tiesiog dabar nauji automobiliai gaminami saugesni.

Hondoje iššovė visos buvusios oro saugos pagalvės. Atvykus specialiosioms tarnyboms vairuotojas buvo ištiktas komos. Tokios būklės jis ir paguldytas į reanimacijos skyrių. Plačiau apie šį eismo įvykį filmuotoje medžiagoje šiandien 20 val.

Ją nuteistasis turės atlikti pataisos namuose. Nužudytosios motinai jis taip pat turės atlyginti neturtinę tūkst. Andreičiukas, kuriam birželio 11ąją sueis 28 metai, net kartus peiliu smogė Jolantai Kalantaitei.

Klaipėdiečiai gelbės savo miestą

Vyras nesutiko su tuo, kad galėjo tiek daug kartų smūgiuoti peiliu. Ekspertizės metu nustatyta, kad daugiausiai - 69 kartus - peiliu smūgiuota į merginos kaklą ir galvą. Mergina mirė iš karto. Ekspertų teigimu, lemtingi buvo dūriai, kurių metu buvo nutraukta aukos miego arterija. Andreičiukas netrukus po nusikaltimo padarymo išvyko gyventi į Angliją ir ten kurį laiką slapstėsi.

Paskelbus tarptautinę jo paiešką vyriškis rastas ir į Lietuvą pargabentas praėjusių metų liepą. Teisėjo penktadienį paklaustas, ar suprato nuosprendį, D. Andreičiukas sakė, kad jo nesiklausė, mat jam tai nebuvę labai įdomu. Jis pripažino, kad skaitydamas bausmės paskyrimo motyvus teisėjas nemelavo.

Vidurinį išsilavinimą įgijęs ir anksčiau neteistas vyras su J. Kalantaite gyveno nuomojamame bute, kuriame ir įvyko tragedija.

Liudytojų teigimu, pora gerai sutardavo. Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojai sulaukė 56 kvietimų. Pabėgo iš ligoninės Užvakar popiet Pagėgiuose apsivertė m. Manoma, kad avarija įvyko dėl to, kad teisės vairuopti neturintis vaikinas žvyrkelyje nepasirinko saugaus greičio ir nesuvaldė automobilio.